สวัสดีทุกคน เราพบกันอีกแล้ว ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงวันนี้แอดมินจะมาแนะนำผลงานนักเรียน เช่นเคย มีไฟล์ WORD ให้ทุกคนดาวน์โหลดและใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการในเนื้อก็จะมีโฟลเดอร์ ให้ฉันได้เรียนรู้ความหมายและข้อมูลต่างๆ

มาดูความหมายของแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนกันก่อน

ผลงานนักเรียน เป็นการรวบรวมผลงานหรือหลักฐานที่ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนสามารถใช้เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักเรียนผลงานนักศึกษาจะรวมถึง: ข้อมูลส่วนบุคคล, ประสบการณ์การศึกษา, ผลงานต่างๆ, รางวัล ฯลฯ

ผลงานนักศึกษา โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

  • ปิดบังผลงานนักเรียน
  • แนะนำ
  • รายการเนื้อหาโฟลเดอร์
  • บันทึกส่วนตัว
  • ประสบการณ์ทางการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  • งานที่สมควรภาคภูมิใจ
  • ผู้สร้างที่ลงนาม
  • ความคิดเห็นและลายเซ็นของอาจารย์วิชาต่างๆ
  • ความเห็นและลายเซ็นของที่ปรึกษา
  • ความเห็นลงนามโดยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงานนักเรียน
ตัวอย่างภาพแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

ส่วนประกอบต่างๆ รวมอยู่ในแฟ้มผลงานนักเรียนและได้รับการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละคน โฟลเดอร์บทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นและใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น

ดาวน์โหลดแฟ้มผลงานนักศึกษา WORD (DOC)

นั่นเป็นเพียงข้อมูลและตัวอย่างผลงานนักเรียน อย่างไรก็ตาม ลองดาวน์โหลดไฟล์ WORD ของพอร์ตโฟลิโอของคุณและแก้ไขไฟล์ได้หากต้องการ พบกันใหม่ในรูปแบบต่อไป สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ฉันจะลาไปก่อน ลาก่อน. ลาก่อน.

อ่านเพิ่มเติม