ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัทประกันภัย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจะลงทะเบียนทำประกันภัยตัวอย่างแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้เอาประกันภัย PDF ที่ให้มาสำหรับการใช้งาน

การแจ้งแบบจดทะเบียนประกันภัยถือเป็นหน้าที่ที่นายจ้างต้องปฏิบัติตาม

สำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัทประกันภัย การประกันการจดทะเบียนอื่น ๆ ที่สำนักงานมาตรฐานค่าจ้างและประกันสังคมกำหนดต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างเข้าร่วมประกัน หลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้วสำนักงานประกันสังคมจะออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนประกันสังคมให้กับนายจ้างและบัตรประกันสังคมให้กับลูกจ้างเพื่อเป็นหลักฐาน

แบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัทประกันภัย
ภาพตัวอย่างแบบฟอร์มจดทะเบียนประกันภัย

นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปทำงานในสถานประกอบการของตนต้องแจ้งผู้เอาประกันภัยในแบบฟอร์มลงทะเบียน (สปส.1-03)

  • นายจ้างต้องขึ้นทะเบียนลูกจ้างภายใน 30 วัน
  • เมื่อลูกจ้างลาออกขอให้นายจ้างแจ้งการลาออกพร้อมอธิบายเหตุผลในการลาออก ใช้หนังสือแจ้งการสิ้นสุดสถานะความคุ้มครอง (สปส. 6-09) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลูกจ้างลาออก

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF สัญญาจำนองที่ดิน

เกิดปัญหาในการส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ประกันตน

  • สอบถามเพิ่มเติม www.sso.go.th
  • โทรสายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นั่นเป็นเพียงข้อมูลและตัวอย่างแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัทประกันภัยใครก็ตามที่กำลังมองหาเอกสารจำนองที่ดินสามารถดาวน์โหลดและแก้ไขได้ตามสะดวก พบกันใหม่หน้าเนื้อหาครับ วันนี้ฉันอยากจะบอกลาสักครู่ ลาก่อน. ลาก่อน.

หมายเหตุ: ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัทประกันภัยนี่เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ที่กำลังมองหาแบบฟอร์มดังกล่าว ขออภัยหากทีมงาน Babform.com ผิดพลาดประการใด ทีมงานของเราจะพยายามค้นหาเนื้อหา เอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกคนในเรื่องต่อไปนี้