ดาวน์โหลดกฎหมายใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ที่ต้องการ สัญญาเช่าบ้านกฎหมายใหม่ มีตัวอย่างไฟล์ PDF และ DOC ฟรี

สัญญาเช่าบ้านตามกฎหมายฉบับใหม่จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 • ทำสัญญาเช่าที่ไหน?
 • วัน เดือน ปี ที่ผลิตสัญญาเช่าบ้านกฎหมายใหม่
 • ชื่อและที่อยู่ของผู้ให้เช่า
 • ชื่อและที่อยู่ของผู้เช่า
 • รายละเอียดทรัพย์สินให้เช่า ชื่อและที่อยู่ ผู้รับผลประโยชน์
 • ระยะเวลาเช่าบ้าน
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเช่าบ้าน
 • ลงชื่อผู้เช่า ผู้เช่า และพยาน
กฎหมายใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่อยู่อาศัย
ดาวน์โหลดสัญญาเช่าบ้านกฎหมายใหม่ในรูปแบบ PDF และ WORD

องค์ประกอบพื้นฐานของสัญญาเช่าบ้านตามกฎหมายใหม่

 • ผู้ให้เช่าจะต้องจัดทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้เช่า คุณต้องระบุรายละเอียดที่สำคัญ เช่น ชื่อผู้ให้เช่าและผู้เช่า และที่อยู่ ที่ตั้งและคุณสมบัติทรัพย์สิน ค่าเช่า เงินประกัน ระยะเวลาการเช่า เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา ฯลฯ
 • ห้ามผู้ให้เช่ากำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม เช่น ห้ามผู้เช่าเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขทรัพย์สิน ไม่อนุญาตให้ผู้เช่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยง ห้ามผู้เช่ารับผู้อยู่อาศัยเพิ่มเติม ฯลฯ
 • ผู้ให้เช่าจะต้องซ่อมแซมและบำรุงรักษามัน ที่พักอนุญาตให้ผู้เช่าอาศัยอยู่ในนั้นได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย
 • ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ คุณสามารถรับได้ก่อนที่สัญญาเช่าจะสิ้นสุด ต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 30 วัน แต่จะไม่มีการค้างค่าเช่า และจำเป็น

ดาวน์โหลดสัญญาเช่าบ้าน กฎหมายใหม่ PDF

ดาวน์โหลดสัญญาเช่าบ้านกฎหมายใหม่ WORD (DOC)

นั่นเป็นเพียงข้อมูลและตัวอย่างสัญญาเช่าบ้านกฎหมายใหม่ใครต้องการสัญญาเช่าบ้านกฎหมายใหม่ คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ตามความสะดวกของคุณ เจอกันใหม่บทความหน้าครับ วันนี้ผมขอลาทุกคนก่อนนะครับ

หมายเหตุ: ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่อยู่อาศัย นี่เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นที่มีไว้เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่กำลังมองหาครับสัญญาเช่าพิมพ์ ขออภัยหากทีมงาน Babform.com ผิดพลาดประการใด ทีมงานของเราจะพยายามค้นหาเนื้อหา เอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกคนในเรื่องต่อไปนี้