ดาวน์โหลด ไฟล์สินค้าคงคลังผลิตภัณฑ์ Excel ฟรี สำหรับผู้ที่ต้องการ สินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ ไฟล์ EXCEL (.xls) มีให้ใช้งานฟรี
ไฟล์สต๊อกสินค้า หรือ ไฟล์สินค้าคงคลัง หมายถึงเอกสารหรือชุดข้อมูลที่บันทึกปริมาณสินค้าคงคลังในแต่ละงวด ไฟล์เหล่านี้มักใช้ในธุรกิจเพื่อติดตามสินค้าคงคลัง จัดการคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์รูปแบบการขาย

ข้อมูลทั่วไปที่รวมอยู่ในไฟล์สินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ Excel ฟรี

 • รหัสสินค้า
 • ชื่อผลิตภัณฑ์
 • ประเภทสินค้า
 • สินค้าคงคลังปัจจุบัน
 • สินค้าคงคลังสูงสุด
 • สินค้าคงคลังขั้นต่ำ
 • ต้นทุนสินค้า
 • ราคาจำหน่ายสินค้า
 • วันที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์
 • วันที่ขายสินค้า
 • สถานะสินค้า (เช่น รอการขาย สินค้าสั่งซื้อล่วงหน้า ขายแล้ว)
 • บันทึกย่อ
ไฟล์สินค้าคงคลังผลิตภัณฑ์ Excel ฟรี
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel สินค้าคงคลังผลิตภัณฑ์ฟรี

ประโยชน์ของไฟล์สินค้าคงคลังผลิตภัณฑ์ Excel ฟรี

 • ติดตามสินค้าคงคลัง ไฟล์สต๊อกสินค้าช่วยให้ธุรกิจติดตามระดับสินค้าคงคลังในปัจจุบัน ช่วยให้มั่นใจว่ามีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
 • จัดการคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ไฟล์สต๊อกสินค้าช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจว่าควรสั่งซื้อสินค้าเพิ่มหรือไม่ และควรสั่งสินค้าจำนวนเท่าใด
 • วิเคราะห์รูปแบบการขาย ไฟล์สต๊อกสินค้าช่วยให้ธุรกิจวิเคราะห์รูปแบบการขายและคาดการณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์ในอนาคต
 • ลดต้นทุน การจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้บริษัทลดต้นทุนด้านคลังสินค้าและสินค้าคงคลังได้
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ การติดตามสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์ได้

วิธีจัดเตรียมเอกสารสต๊อกสินค้า

 1. ระบุรายการผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงรายการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ขาย
 2. ตั้งรหัสผลิตภัณฑ์ กำหนดรหัสเฉพาะให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ
 3. บันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อบันทึกชื่อผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ หน่วยนับ ราคาต้นทุน ราคาขาย จุดสั่งซื้อใหม่ ระยะเวลา และข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 4. บันทึกจำนวนสินค้าคงคลัง ณ เวลาเริ่มต้น
 5. การแก้ไขไฟล์สต๊อกสินค้าทุกครั้งที่สินค้าเข้าหรือออกจากคลังสินค้า

การจัดการไฟล์สินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์

 • ข้อมูลในไฟล์สต๊อกสินค้าควรมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 • ควรตรวจสอบสินค้าคงคลังอย่างสม่ำเสมอ เปรียบเทียบกับข้อมูลในไฟล์สินค้าคงคลังสินค้า
 • ข้อมูลสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ควรได้รับการวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ มองหาจุดอ่อนและจุดแข็ง
 • ควรปรับปรุงระบบการจัดการสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลทั่วไปก่อนดาวน์โหลดไฟล์สินค้าคงคลังผลิตภัณฑ์ Excel ฟรี

 • แก้ไขได้ไฟล์สินค้าคงคลังผลิตภัณฑ์ Excel ฟรี ซึ่งสามารถทำได้ผ่านโปรแกรม Microsoft Excel
 • สามารถปรับปรุงได้ ไฟล์สินค้าคงคลังผลิตภัณฑ์ Excel ฟรี ตามการใช้งาน

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel สินค้าคงคลังผลิตภัณฑ์ฟรี

นั่นเป็นเพียงข้อมูลและตัวอย่างไฟล์สินค้าคงคลังผลิตภัณฑ์ Excel ฟรีใครต้องการไฟล์สินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ Excel คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ตามความสะดวกของคุณ เจอกันใหม่บทความหน้าครับ วันนี้ผมขอลาทุกคนก่อนนะครับ

หมายเหตุ: ข้อมูลเกี่ยวกับ ไฟล์สินค้าคงคลังผลิตภัณฑ์ Excel ฟรี นี่เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นที่มีไว้เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่กำลังมองหาครับไฟล์สต๊อกสินค้า ขออภัยหากทีมงาน Babform.com ผิดพลาดประการใด ทีมงานของเราจะพยายามค้นหาเนื้อหา เอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกคนในเรื่องต่อไปนี้

ขอขอบคุณที่มา : เฟซบุ๊ก วิธีใช้ Excel ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส