อัปเดต 2024: หนังสือ สัญญาเช่าร้าน และ สัญญาเช่าพื้นที่ มีไฟล์ WORD[DOC] , PDF

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ผมจะมาแนะนำสัญญาเช่าร้านค้าและสัญญาเช่าพื้นที่อาคารในรูปแบบไฟล์ PDF และ DOC ให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดและใช้งานตามวัตถุประสงค์ของท่าน ขั้นแรกเรามาดูสัญญาเช่าร้านค้ากันก่อน เรามาเริ่มต้นด้วยการพูดถึงสัญญาเช่าพื้นที่ภายในอาคารและเหตุใดจึงมีความสำคัญ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเช่าร้านค้าหรือต้องการเช่าร้านค้า สัญญาเช่าร้าน หรือ สัญญาเช่าชั้น เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทั้งผู้เช่าและเจ้าของบ้านในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การผิดเงื่อนไขสัญญาที่กำหนด คืนเงินมัดจำหากไม่ชำระเงินตรงเวลา หากไม่มีสัญญาเช่าร้านค้า ทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่าจะปวดหัวอย่างมากหากพวกเขาฉลาด สัญญาเช่าร้านค้าและสัญญาเช่าพื้นจะมีรายละเอียดดังนี้ ที่ตั้งสัญญาเช่าร้าน วัน เดือน และปีที่ลงนามสัญญาเช่าร้านค้า สัญญานี้ลงนามระหว่างใคร? รายละเอียดเจ้าของบ้านและผู้เช่า เช่น ชื่อ ที่อยู่…

อัปเดต 2024: ใบลดหนี้ (Credit note) มีตัวอย่าง [EXCEL]

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอแนะนำเว็บไซต์ Babform.comใบลดหนี้ มีไฟล์ตัวอย่าง EXCEL ให้ทุกคนได้ดาวน์โหลดใช้งาน สอบถามเรื่องการใช้งาน ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับใบลดหนี้ก่อนว่ามีความสำคัญและสำคัญอย่างไร? ใบลดหนี้ เป็นเอกสารที่จดทะเบียนร้านค้าหรือผู้ประกอบการเพื่อขายสินค้าหรือให้บริการและได้ออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า แต่ปริมาณสินค้าไม่เป็นไปตามที่ตกลงกัน สินค้าเสียหาย. สินค้าผิดประเภทไม่เป็นไปตามข้อตกลง ส่งผลให้ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการคืนสินค้าให้ผู้ขาย ผู้ขายจึงต้องลดหนี้ให้กับผู้ซื้อเอกสารที่จะต้องออกใบลดหนี้แค่นั้นแหละ. ใบลดหนี้จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: โลโก้บริษัท ชื่อบริษัท ร้านค้า หรือห้างสรรพสินค้า เจ้าของกิจการ ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการใบลดหนี้ รายละเอียด: ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี…

อัปเดต 2024: หนังสือยินยอมคู่สมรส กรมที่ดิน WORD(DOC) และ PDF

สวัสดีครับ วันนี้แอดมินจะมาแนะนำแบบฟอร์มยินยอมคู่สมรส สำหรับคู่สมรสที่ต้องการใช้และจดทะเบียนสมรสแล้ว สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มยินยอมได้ เช่น แบบฟอร์มยินยอมคู่สมรสกรมที่ดิน การโอนที่ดิน การกู้ยืมเงิน (สินสมรส) ฯลฯ มีไฟล์ PDF และ DOC ตัวอย่างให้ทุกคนดาวน์โหลดและใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเช่นเคย เรามาทำความเข้าใจแบบฟอร์มยินยอมการแต่งงานกันก่อน ก่อนอื่นเรามาพูดถึงความหมายและความสำคัญของมันกันก่อน คู่รักที่จดทะเบียนสมรสและเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างๆ ที่ได้รับภายหลังการจดทะเบียนสมรส เรียกว่า “สินสมรส” เราและคู่สมรสจะเป็นเจ้าของมรดกสมรสคนละครึ่ง แบบฟอร์มยินยอมคู่สมรสดังนั้นเราจึงมีบทบาทในการดำเนินการทางกฎหมายที่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส แบบฟอร์มยินยอมคู่สมรสจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: ทำแบบฟอร์มยินยอมคู่สมรสที่ไหน? ปี เดือน…

อัปเดต 2024: ใบโอนรถยนต์ WORD(DOC) และ PDF

สวัสดีครับ วันนี้แอดมินจะมาแนะนำบริการรับ-ส่งรถ การซื้อและขายรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญแบบฟอร์มการโอนรถส่วนตัว สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าใบรับรองการโอนรถยนต์คืออะไร เรามาเรียนรู้ผ่านเนื้อหาในบทความนี้เลยวันนี้ ในแบบฟอร์มการโอนรถส่วนตัว กับ วันที่จัดทำแบบฟอร์มการโอนรถ ชื่อผู้โอนรถ รายละเอียดผู้โอน เช่น ที่อยู่ สัญชาติ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อผู้โอนรถ รายละเอียดผู้รับโอน เช่น ที่อยู่ สัญชาติ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดรถยนต์ เช่น หมายเลขทะเบียน ประเภทรถ หมายเลขประจำตัวรถ หมายเลขประเภทเครื่องยนต์…

อัปเดต 2024: ใบสำคัญรับเงิน WORD(DOC) EXCEL และ PDF

สวัสดีครับ วันนี้แอดมินจะมาแนะนำใบเสร็จ สำหรับผู้ที่ต้องการนำไปใช้ในหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานราชการก็มีครับตัวอย่างการชำระเงินทุกคนสามารถดาวน์โหลดและใช้งานไฟล์ PDF EXCEL และ DOC ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ตามปกติ เราครอบคลุมมาเพียงพอแล้ว มาดูรายรับของกองทุนได้ในส่วนถัดไป มาทำความเข้าใจใบเสร็จรับเงินกันก่อน ความรับผิดชอบและความสำคัญมีอะไรบ้าง? ใบเสร็จ เป็นเอกสารที่ใช้ยืนยันว่าผู้ขายสินค้าหรือบริการได้รับการชำระเงินจากผู้ซื้อแล้ว ใบเสร็จใช้แทนใบเสร็จรับเงินในกรณีที่ผู้รับเงินไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ซื้อได้ ผู้ซื้อจะต้องให้ผู้ขายสินค้าหรือบริการออกใบรับแสดงสถานที่ เวลา และรายละเอียดของสินค้า คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ในช่องผู้รับเงินด้วย ใบเสร็จจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: สถานที่ออกใบเสร็จรับเงิน วันที่ออกเดือนปีใบเสร็จ รายละเอียดสินค้าหรือบริการ เช่น รายการ ราคา ปริมาณ ลงนามชื่อผู้ซื้อและผู้ขายบนใบเสร็จรับเงิน…

อัปเดต 2024: แบบฟอร์ม หนังสือมอบอํานาจนิติบุคคล WORD(DOC) และ PDF

รูปแบบ: หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล WORD (DOC) และ PDF

อัปเดต 2024: แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน WORD(DOC) มีตัวอย่าง แฟ้มสะสมผลงาน ให้ดาวน์โหลด

สวัสดีทุกคน เราพบกันอีกแล้ว ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงวันนี้แอดมินจะมาแนะนำผลงานนักเรียน เช่นเคย มีไฟล์ WORD ให้ทุกคนดาวน์โหลดและใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการในเนื้อก็จะมีโฟลเดอร์ ให้ฉันได้เรียนรู้ความหมายและข้อมูลต่างๆ มาดูความหมายของแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนกันก่อน ผลงานนักเรียน เป็นการรวบรวมผลงานหรือหลักฐานที่ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนสามารถใช้เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักเรียนผลงานนักศึกษาจะรวมถึง: ข้อมูลส่วนบุคคล, ประสบการณ์การศึกษา, ผลงานต่างๆ, รางวัล ฯลฯ ผลงานนักศึกษา โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: ปิดบังผลงานนักเรียน แนะนำ รายการเนื้อหาโฟลเดอร์ บันทึกส่วนตัว ประสบการณ์ทางการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานที่สมควรภาคภูมิใจ…

อัปเดต 2024: ใบปะหน้า พัสดุ ไปรษณีย์ WORD(DOC) และ PDF สำหรับพิมพ์เพื่อใช้งาน

สวัสดีทุกคน เราพบกันอีกแล้ว วันนี้แอดมินจะมาแนะนำหน้าปก จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพ่อค้าและผู้ขายที่ขายของออนไลน์พิมพ์ปกบรรจุภัณฑ์เมื่อส่งให้ลูกค้าผ่าน Kerry J&T Shopee จะมีไฟล์ตัวอย่าง PDF และ DOC ให้ดาวน์โหลดและใช้งานได้ทันที ปกบรรจุภัณฑ์คืออะไร? มันสำคัญแค่ไหน? ปกบรรจุภัณฑ์ เป็นเอกสารที่ใช้สรุปข้อมูลการสั่งซื้อ ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ส่งและผู้รับข้อมูลสินค้าต่างๆ ผู้ส่งจะต้องเขียนรายละเอียดลงในหน้าปกข้อมูลผู้รับพัสดุมองเห็นได้ชัดเจน ดูง่าย สินค้าจะไม่พลาดหรือล่าช้าในการจัดส่ง จากนั้นจึงติดไว้ที่กล่องพัสดุเพื่อจัดส่งต่อไป ภาพตัวอย่างปกบรรจุภัณฑ์ ฝาปิดบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้: ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ…

อัปเดต 2024: เขียนตามรอยประ แบบฝึกหัด อนุบาล 1 2 3 ก-ฮ ตัวเลข ABC ไฟล์ PDF WORD

สวัสดีทุกคน กลับมาพบกันอีกแล้ว บทความที่อยากแนะนำในวันนี้เป็นแบบฝึกหัดการเขียนเส้นประสำหรับวัยรุ่นระดับอนุบาลฝึกเขียนตามเส้นประเป็นการฝึกทักษะเบื้องต้นให้กับเด็กวัยเรียนในช่วงชั้นอนุบาลเพื่อช่วยในการพัฒนาตนเอง เรียนรู้อย่างรวดเร็ว ฝึกฝน ฝึกฝนเขียนตามเส้นทางในโรงเรียนอนุบาลรวมถึงฝึกเขียน A ถึง Z ฝึกเขียนตัวเลข และฝึกเขียน A ถึง Z มีให้เด็กดาวน์โหลดและใช้งาน คุณสามารถฝึกเขียนบันทึกการรับประกันได้ ประโยชน์ของการติดตามเด็ก เด็กพัฒนาทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมือและนิ้วได้อย่างคล่องแคล่ว วางรากฐานการเขียนที่ดีของเด็กๆ ในอนาคต ช่วยส่งเสริมพัฒนาการและเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ฝึกการประสานมือและตาของคุณ ภาพตัวอย่าง: การเขียนตามเส้นประ แบบฝึกหัดการเขียนระดับอนุบาลชุดนี้ประกอบด้วย: ฝึกเขียนร่องรอยพยัญชนะ ก ถึง…

อัปเดต 2024: แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03

แบบฟอร์มจดทะเบียนประกันภัย สปส.1-03

อัปเดต 2024: ใบลาป่วยนักเรียน มีตัวอย่าง WORD และ PDF

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบฟอร์มการลาป่วยของนักเรียน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการลาป่วยหรือผู้ปกครองที่ต้องการลาป่วยแทนนักเรียนแบบฟอร์มการลาป่วยของนักเรียน PDF และ DOC มีให้สำหรับการใช้งาน แบบฟอร์มการลาป่วยของนักเรียนมีความสำคัญแค่ไหน? แบบฟอร์มการลาป่วยของนักเรียนใช้เมื่อนักเรียนหรือผู้ปกครองต้องการแจ้งโรงเรียนว่านักเรียนขาดเรียนเนื่องจากอาการไม่สบาย ป่วยหรือบาดเจ็บและไม่สามารถมาเรียนได้ ส่งมาให้โรงเรียนเพื่อเป็นหลักฐานและแจ้งให้โรงเรียนทราบเพื่อไม่ให้หักคะแนนความประพฤติหรือกระทบต่อเวลาเรียน หากมีใบรับรองแพทย์กรุณาแนบมาส่งที่โรงเรียน แบบฟอร์มการลาป่วยของนักเรียนจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: การเขียนแบบฟอร์มการลาป่วยสำหรับนักเรียน วันที่เขียน ฉันควรส่งการลาป่วยให้ใคร? ชื่อลาป่วย สาเหตุและโรค วันที่และวันลาป่วย ลายเซ็นของนักเรียนและผู้ปกครอง ภาพตัวอย่างแบบฟอร์มการลาป่วยของนักเรียน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลาป่วยของนักเรียน PDF และ WORD (DOC) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลาป่วยของนักเรียน.doc ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลาป่วยของนักเรียน.pdf นั่นเป็นเพียงข้อมูลและตัวอย่างแบบฟอร์มการลาป่วยของนักเรียนใครต้องการเอกสารการลาป่วย?…

อัปเดต 2024: ตารางรายรับรายจ่าย มีตัวอย่าง EXCEL

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงบกำไรขาดทุนและรายจ่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการติดตามรายรับรายจ่ายตัวอย่างงบกำไรขาดทุนและค่าใช้จ่าย เอ็กเซลก็ใช้ได้ ข้อดีของการพัฒนางบกำไรขาดทุนและค่าใช้จ่าย ทำงบกำไรขาดทุนและรายจ่ายนี่จะทำให้เราทราบว่าจะมีรายรับและรายจ่ายเท่าใด ซึ่งสามารถทำได้รายวันหรือรายเดือน การทำงบรายรับและรายจ่ายสามารถช่วยให้เราเข้าใจว่าค่าใช้จ่ายของเราสมดุลหรือไม่ ผู้คนทำธุรกิจได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่?เมื่อเรารู้รายได้และรายจ่ายมีหลายสิ่งที่เราสามารถคำนวณเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือลดจำนวนค่าใช้จ่ายได้ งบกำไรขาดทุนและรายจ่าย โดยจะมีรายละเอียดดังนี้ ระบุเดือนที่จะจัดทำงบรายได้และค่าใช้จ่าย วันที่ระบุ รายการรายได้ รายการค่าธรรมเนียม สมดุล ภาพตัวอย่างงบรายรับและรายจ่าย ดาวน์โหลดตารางรายได้และค่าใช้จ่ายของ EXCEL ดาวน์โหลดงบรายรับและรายจ่าย นั่นเป็นเพียงข้อมูลและตัวอย่างงบกำไรขาดทุนและรายจ่ายใครก็ตามที่กำลังมองหาตารางรายรับและรายจ่ายสามารถดาวน์โหลดและแก้ไขได้ตามสะดวก พบกันใหม่ในบทต่อไป วันนี้ฉันบอกลา ลาก่อนทุกคน ลาก่อน. หมายเหตุ: ข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่างงบกำไรขาดทุนและรายจ่ายนี่เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่กำลังมองหาตารางรายได้และค่าใช้จ่าย ขออภัยหากทีมงาน Babform.com…

อัปเดต 2024: ใบส่งของ (DELIVERY NOTE) มีตัวอย่าง EXCEL และ WORD

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสั่งจัดส่ง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแบบฟอร์มส่งสินค้า มีตัวอย่างบันทึกการจัดส่ง DOC และ EXCEL ให้เลือก ใบส่งสินค้าจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: หมายเลขม้วน เลขที่ใบส่งสินค้า วันเดือนปี ผู้ขาย ที่อยู่ ชื่อลูกค้า รายละเอียดสินค้าหรือบริการ รายการสินค้า ปริมาณสินค้า ราคาสินค้า จำนวนเงิน ลายเซ็นของผู้รับและผู้ส่ง ภาพตัวอย่างใบส่งสินค้า ดาวน์โหลดใบส่งมอบ WORD (DOC) ดาวน์โหลดใบส่งสินค้า.doc ดาวน์โหลดใบส่งสินค้า EXCEL(XLS) ดาวน์โหลดใบส่งสินค้า.xls…

อัปเดต 2024: แบบสอบถามความพึงพอใจ มีตัวอย่าง WORD และ PDF

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ สำหรับผู้ที่ต้องการตัวอย่างแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจ มีตัวอย่างไฟล์ DOC และ PDF ความสำคัญของแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ ความสำคัญของความพึงพอใจในการบริการเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้าวัตถุบริการและทำให้พึงพอใจนี่ถือเป็นคุณลักษณะที่น่าพอใจร่วมกันในการทำงานของบุคลากรบริการ และเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาคุณภาพการบริการและการดำเนินงานบริการที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างและรักษาความรู้สึกปลอดภัยในเชิงบวกระหว่างบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการบริการ อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการ พฤติกรรมของผู้ให้บริการตามบทบาทและความรับผิดชอบ การแสดงออกของบริการ การตอบสนองต่อผู้รับบริการ ความรับผิดชอบในงาน การใช้ภาษาในการถ่ายทอดความหมายและพฤติกรรมในการให้บริการ สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการต้อนรับที่แท้จริง แบบสำรวจความพึงพอใจ โดยจะมีรายละเอียดดังนี้ ส่วนหนึ่งแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ กลไก เดือนปี คำแนะนำแบบสอบถามความพึงพอใจ ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกกล่าวหา พอใจ/ไม่พอใจกับการบริการ คำถาม/ข้อเสนอแนะ แบบประเมินผลสรุปความพึงพอใจ/ความไม่พอใจในการให้บริการ ภาพตัวอย่างแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจ…

อัปเดต 2024: ใบลากิจนักเรียน มีตัวอย่าง WORD(DOC) และ PDF

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบฟอร์มการลาพักร้อนของนักเรียน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการลาพักร้อนหรือผู้ปกครองที่ต้องการลาพักร้อนให้กับนักเรียนแบบฟอร์มการลาพักร้อนของนักเรียน PDF และ DOC มีให้สำหรับการใช้งาน แบบฟอร์มการลาของนักเรียนมีความสำคัญแค่ไหน? แบบฟอร์มการลาพักร้อนของนักเรียนใช้เมื่อนักเรียนหรือผู้ปกครองต้องแจ้งโรงเรียนว่านักเรียนขาดเรียนเนื่องจากมีเรื่องสำคัญที่ต้องจัดการ ดังนั้นกรุณาส่งแบบฟอร์มลานักเรียนมาที่โรงเรียนเพื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้เพื่อให้ทางโรงเรียนทราบเพื่อไม่ให้หักคะแนนความประพฤติหรือกระทบต่อเวลาเรียน ในการขอลาควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน หรือหากมีเหตุผลเร่งด่วนมากในการขอลา คุณต้องปรึกษาที่ปรึกษาของคุณเป็นครั้งคราว แบบฟอร์มการลานักเรียนจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: เขียนแบบฟอร์มการลาพักร้อนสำหรับนักเรียน วันที่เขียนแบบฟอร์มการลาพักร้อนของนักเรียน ฉันควรส่งจดหมายลาถึงใคร? ชื่อบุคคลที่ลา เหตุผลในการลาออก วันที่ลาและจำนวนวัน ลายเซ็นของนักเรียนและผู้ปกครอง ภาพตัวอย่างแบบฟอร์มขอลาพักร้อนของนักศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลาของนักเรียน PDF และ WORD…

อัปเดต 2024: ใบเสนอราคา WORD(.DOC) มีตัวอย่างและไฟล์ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดใบเสนอราคา DOC สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวอ้าง มี ใบเสนอราคา DOC มีไว้เพื่อการใช้งาน เตรียมใบเสนอราคา DOC คำอ้างอิง ต้องระบุองค์ประกอบที่สำคัญต่อไปนี้ แบรนด์สำหรับบริษัท ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า เอเจนซี่ ชื่อบริษัท ชื่อร้านค้า ชื่อห้างสรรพสินค้า ชื่อตัวแทน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เจ้าของธุรกิจ ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการ รายการสินค้าหรือบริการ ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไข…

อัปเดต 2024: ใบเสนอราคาบุคคลธรรมดา DOC (WORD) และ .PDF มีตัวอย่าง ให้ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด แผ่นใบเสนอราคาส่วนบุคคล สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวอ้าง มี ใบเสนอราคาส่วนบุคคล มี DOC และ PDF ไว้ให้บริการ ข้อมูลทั่วไปก่อนดาวน์โหลดราคารายบุคคล ใบเสนอราคาแต่ละรายการสามารถแก้ไขได้ผ่าน Microsoft Word สามารถปรับปรุงและแก้ไขได้ แบบฟอร์มใบเสนอราคาส่วนบุคคล DOC ตามความจำเป็น ไฟล์ PDF ใบเสนอราคาแต่ละไฟล์สามารถเปิดและอ่านได้ใน Chrome, Firefox, Edge และ Safari ดาวน์โหลดใบเสนอราคาแต่ละรายการ DOC…

อัปเดต 2024: หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ ปลูกสร้าง ประกอบกิจการ WORD(DOC) และ PDF

ใช้แบบฟอร์มยินยอมที่ดินเพื่อใช้ สร้าง ดำเนินธุรกิจ WORD (DOC) และ PDF

อัปเดต 2024: เอกสารโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ มีอะไรบ้าง มีไฟล์ WORD(DOC) , PDF ดาวน์โหลด

เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์มีอะไรบ้าง? มีไฟล์ WORD (DOC) และไฟล์ PDF ให้ดาวน์โหลด

อัปเดต 2024: สัญญาเงินยืมไม่มีหลักประกัน WORD(DOC) และ PDF

สัญญาเงินกู้ไม่มีหลักประกัน WORD (DOC) และ PDF