อัปเดต 2024: สัญญาจะซื้อจะขาย คืออะไร ใช้เพื่อ มีตัวอย่าง WORD(DOC) และ PDF ฟรี

เรามาทำความเข้าใจข้อตกลงการซื้อและการขายกันก่อนว่ามันคืออะไร สัญญาการขาย เป็นรูปแบบสัญญาซื้อขายที่ทั้งสองฝ่ายตกลงผูกพันกัน ณ วันที่ทำสัญญา ทั้งสองฝ่ายตกลงโอนกรรมสิทธิ์หรือดำเนินธุรกรรมทางกฎหมายตามที่ตกลงกัน ณ วันที่ทำสัญญาขาย สัญญาการขายนิยมใช้ในการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน อพาร์ทเมนต์ และที่ดิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีราคาสูง ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อมีเวลาในการดำเนินการสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ สัญญาซื้อขายส่วนประกอบต่างๆ ทำสัญญาการขายที่ไหน? วัน เดือน ปี ที่ผลิตสัญญาการขาย รายละเอียดผู้ขาย รายละเอียดผู้ซื้อ เงื่อนไขโดยละเอียดของสัญญาจะซื้อจะขาย รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ ราคาอสังหาริมทรัพย์ เงินฝาก เงื่อนไขสัญญาการขายระหว่างสองฝ่าย…

อัปเดต 2024: สัญญาจ้างแรงงาน พร้อมไฟล์ WORD(DOC) และ PDF

สัญญาจ้างแรงงาน WORD (DOC) และไฟล์ PDF

อัปเดต 2024: สัญญาจ้างขนส่ง จ้างรถขนส่งสินค้า พร้อมไฟล์ WORD(DOC) และ PDF

ดาวน์โหลด สัญญาการขนส่ง สำหรับผู้ที่ต้องการ แบบฟอร์มสัญญาขนส่งสินค้า ไฟล์ DOC และ PDF มีให้บริการฟรี ส่วนประกอบต่าง ๆ ของสัญญาขนส่ง ทำสัญญาการขนส่งที่ไหน? วันผลิตสัญญาการขนส่ง สัญญานี้ลงนามโดยทั้งสองฝ่าย ข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา ค่าจัดส่ง ลงนามโดยนายจ้าง ผู้ขนส่ง และพยาน ภาพตัวอย่างสัญญาขนส่ง ข้อมูลทั่วไปก่อนดาวน์โหลดสัญญาขนส่ง แก้ไขได้สัญญาการขนส่งซึ่งสามารถทำได้ผ่านโปรแกรม Microsoft Word สามารถปรับปรุงและแก้ไขได้ แบบฟอร์มสัญญาขนส่งสินค้า ตามความจำเป็น…

อัปเดต 2024: สัญญาเช่าคอนโด ภาษาอังกฤษ (Lease Agreement) พร้อมไฟล์ WORD(DOC) , PDF

ดาวน์โหลด สัญญาเช่าอพาร์ทเมนท์เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการ แบบฟอร์มสัญญาเช่าอพาร์ทเมนท์ภาษาอังกฤษ ไฟล์ DOC และ PDF มีให้บริการฟรี ส่วนประกอบของสัญญาเช่าอพาร์ทเมนท์เป็นภาษาอังกฤษ ทำสัญญาเช่าอพาร์ทเมนท์เป็นภาษาอังกฤษที่ไหน? วันผลิตสัญญาเช่าอพาร์ทเมนท์เป็นภาษาอังกฤษ สัญญานี้ลงนามโดยทั้งสองฝ่าย ข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา ค่าเช่าอพาร์ทเมนท์, เงินมัดจำ ลงชื่อผู้เช่า ผู้ให้เช่า และพยาน ข้อมูลทั่วไปก่อนดาวน์โหลดสัญญาเช่าอพาร์ทเมนท์ฉบับภาษาอังกฤษ แก้ไขได้สัญญาเช่าอพาร์ทเมนท์เป็นภาษาอังกฤษซึ่งสามารถทำได้ผ่านโปรแกรม Microsoft Word สามารถปรับปรุงและแก้ไขได้ แบบฟอร์มสัญญาเช่าอพาร์ทเมนท์ภาษาอังกฤษ ตามความจำเป็น ไฟล์ PDF…

อัปเดต 2024: สัญญาเช่าบ้าน ภาษาอังกฤษ (LEASE AGREEMENT) พร้อมไฟล์ WORD(DOC) , PDF

ดาวน์โหลด สัญญาเช่าบ้านเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการ สัญญาเช่าบ้านรูปแบบภาษาอังกฤษ มีตัวอย่างไฟล์ DOC และ PDF ฟรี ส่วนประกอบของสัญญาเช่าบ้านเป็นภาษาอังกฤษ ทำสัญญาเช่าบ้านเป็นภาษาอังกฤษที่ไหน? วันผลิตสัญญาเช่าบ้านเป็นภาษาอังกฤษ สัญญานี้ลงนามระหว่างใคร? ข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา เงินมัดจำค่าเช่า ลงชื่อผู้เช่า ผู้ให้เช่า และพยาน ข้อมูลทั่วไปก่อนดาวน์โหลดสัญญาเช่าบ้านเป็นภาษาอังกฤษ แก้ไขได้สัญญาเช่าบ้านเป็นภาษาอังกฤษซึ่งสามารถทำได้ผ่านโปรแกรม Microsoft Word สามารถปรับปรุงและแก้ไขได้ สัญญาเช่าบ้านรูปแบบภาษาอังกฤษ ตามความจำเป็น คุณสามารถเปิดและอ่านไฟล์ PDF สัญญาเช่าเวอร์ชันภาษาอังกฤษได้ใน…

อัปเดต 2024: สัญญากู้ยืมเงิน พร้อมดาวน์โหลด ไฟล์ WORD(DOC) และ PDF

ดาวน์โหลด สัญญาเงินกู้ สำหรับผู้ที่ต้องการ แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ มีตัวอย่างไฟล์ DOC และ PDF ฟรี มาทำความเข้าใจสัญญาเงินกู้กันก่อนว่าคืออะไร? สัญญาเงินกู้ เป็นสัญญาประเภทหนึ่งเพราะกฎหมายกำหนดให้เมื่อกู้ยืมตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ต้องมีหลักฐานการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ในสัญญาเงินกู้จะต้องมีข้อความระบุจำนวนเงินที่กู้ยืม ครบกำหนดชำระเงินเมื่อใดและต้องลงนามโดยผู้ยืมและผู้ให้กู้หรือไม่? สัญญาเงินกู้จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: ทำสัญญาเงินกู้ที่ไหน วัน เดือน ปี ที่ผลิตสัญญาเงินกู้ สัญญานี้ลงนามระหว่างใคร? รายละเอียดผู้ให้กู้และผู้ยืม เช่น ชื่อ ที่อยู่…

อัปเดต 2024: สัญญาร่วมทุน มีตัวอย่าง ไฟล์ WORD(DOC) และ PDF

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาร่วมทุน สำหรับผู้ที่ต้องการสัญญาร่วมทุน มีตัวอย่างไฟล์ DOC และ PDF สัญญาร่วมทุนจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: สัญญาร่วมทุนได้ลงนามแล้ว วันที่ลงนามในสัญญาร่วมทุน ข้อมูลผู้ร่วมทุน: ชื่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ วัตถุประสงค์ ลงทุน การแบ่งปันผลกำไรและขาดทุน จัดการ การดำเนินธุรกิจ การเลิกหุ้นส่วน การละเมิดสัญญา ความสนใจ การแจ้งเตือนความต้องการ ลงนามโดยคู่ที่ 1, คู่ที่ 2 และพยาน ดาวน์โหลดสัญญาร่วมทุน…

อัปเดต 2024: สัญญาข้อตกลงร่วมกัน พร้อมตัวอย่าง ไฟล์ DOC(WORD) และ PDF

ดาวน์โหลดข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตามรูปแบบสัญญา สำหรับผู้ที่ต้องการสัญญาข้อตกลงร่วมกัน มีตัวอย่างไฟล์ DOC และ PDF สัญญาจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: สัญญาเขียนไว้ที่ไหน? วันที่สัญญา ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมในข้อตกลงร่วม รายละเอียดข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา ลงนามโดยผู้ให้สัญญา คู่สัญญา และพยาน ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญา DOC (WORD) ดาวน์โหลดข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่าย.doc ดาวน์โหลดข้อตกลงร่วม PDF ดาวน์โหลดสัญญาข้อตกลงร่วม.pdf ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงร่วม สัญญาข้อตกลงร่วมกัน หมายถึงเอกสารทางกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่าย หรือข้อตกลงร่วมกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างกันสามารถจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันได้ เช่น สัญญาขาย สัญญาเช่า…

อัปเดต 2024: สัญญาวางเงินมัดจำ พร้อมตัวอย่าง ไฟล์ WORD(DOC) และ PDF

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาการฝากเงิน สำหรับผู้ที่ต้องการสัญญาการฝากเงิน บ้าน อพาร์ทเมนต์ ที่ดิน อาคารพาณิชย์ ให้เช่า มีตัวอย่างไฟล์ DOC และ PDF สัญญาการฝากเงินจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: สัญญานี้ลงนามเมื่อ วันผลิตสัญญาการฝากเงิน สัญญานี้ลงนามโดยทั้งสองฝ่าย เงื่อนไขของสัญญานี้ ลงนามโดยผู้เช่า ผู้ให้เช่า และพยาน ดาวน์โหลดสัญญาการฝากเงิน WORD (DOC) ดาวน์โหลดสัญญาการฝากเงิน.doc ดาวน์โหลดสัญญาการฝากเงิน PDF ดาวน์โหลดสัญญาการฝากเงิน.pdf นั่นเป็นเพียงข้อมูลและตัวอย่างสัญญาการฝากเงินใครต้องการแบบฟอร์มสัญญาการฝากเงิน คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ตามความสะดวกของคุณ…

อัปเดต 2024: สัญญาจ้างพนักงาน มีตัวอย่าง ไฟล์ WORD(.DOC) และ PDF

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงาน สำหรับผู้ที่ต้องการสัญญาจ้างพนักงาน สำหรับบริษัทที่ต้องการเซ็นสัญญากับผู้สมัครงาน เรามีไฟล์ตัวอย่าง .DOC และ .PDF สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน ทำความเข้าใจกับสัญญาจ้างพนักงาน สัญญาจ้างพนักงาน หมายถึงเอกสารทางกฎหมายของข้อตกลงที่ลงนามระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกัน สัญญาจ้างแรงงานถือเป็นเอกสารสำคัญที่มีผลผูกพันทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนเงื่อนไขสัญญาอีกฝ่ายอาจถูกฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย สัญญาพนักงานทั่วไปจะระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้: ชื่อและที่อยู่ของนายจ้างและลูกจ้าง ตำแหน่งงาน ความรับผิดชอบ อัตราค่าจ้าง ระยะเวลาการจ้างงาน ลาหยุดประจำปี สิทธิประโยชน์อื่นๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ประเภทของสัญญาจ้างพนักงาน สัญญาจ้างพนักงานสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก: สัญญาจ้างแรงงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์…

Tech news: OPPO Reno 11 (12+256) ดีไซน์สวย กล้องพอร์ตเทตซูมได้ 32MP ราคา 14,xxx บาท

บ้าน > วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > OPPO Reno 11 (12+256) ดีไซน์สวย กล้อง Portrait ซูม 32MP ราคา 14,xxx บาท เนื้อหา สวิตช์ ขอแนะนำ OPPO Reno 11 โทรศัพท์ดีไซน์สวยงาม กล้องพกพาซูม 32MP ชาร์จเร็ว 67W แบตเตอรี่…

Tech news: OPPO A58 รุ่น 8GB+128GB ราคาใหม่เพียง 5,999 บาท

บ้าน > วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > OPPO A58 รุ่น 8GB+128GB สินค้าใหม่ราคาเพียง 5,999 บาท เนื้อหา สวิตช์ OPPO A58 สมาร์ทโฟน 8GB+128GB ความจุเต็ม ตอบโจทย์ทุกความบันเทิงของคุณ RAM 8GB พร้อมหน่วยความจำภายใน 8GB และ ROM 128GB สำหรับการชมภาพยนตร์ ฟังเพลง…

Tech news: Tecno Pova 5 Pro 5G มือถือเกมมิ่งจอ FHD+ 6.78 นิ้ว ชาร์จไว 68w ราคาเริ่มต้น 6,xxx บาท

บ้าน > วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > Tecno Pova 5 Pro 5G โทรศัพท์เกมมิ่ง หน้าจอ FHD+ 6.78 นิ้ว ชาร์จเร็ว 68w ราคาเริ่มต้น 6,xxx บาท เนื้อหา สวิตช์ แนะนำไว้ก่อน เทคโนโปวา 5 เรารู้จักกันมานิดหน่อยในบทความนี้เราอยากจะมาแนะนำคุณกับรุ่นพี่อย่าง เทคโน Pova 5…

Tech news: vivo Y27s (8GB+256GB) ราคา 6,xxx บาท จอ 6.64 นิ้ว FHD+ กล้องหลัก 50 ล้านพิกเซล

บ้าน > วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > vivo Y27s (8GB+256GB) ราคา 6,xxx บาท หน้าจอ FHD+ ขนาด 6.64 นิ้ว กล้องหลัก 50 ล้านพิกเซล เนื้อหา สวิตช์ เปิดตัว vivo Y27s ความจุ 8GB+256GB ราคา 6,xxx บาท…

Tech news: vivo V29e 5G (12GB+256GB) มือถือถ่ายรูปสวย ด้วยราคา 11,xxx บาท

บ้าน > วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > vivo V29e 5G (12GB+256GB) โทรศัพท์ที่ถ่ายรูปสวย ราคา 11,xxx บาท เนื้อหา สวิตช์ แนะนำ วีโว่ V29e 5G มือถือถ่ายรูปสวย ราคา 11,000 บาท เปิดตัวที่ 11,xxx มาพร้อมกล้องหน้าเซลฟี่กลุ่มออโต้โฟกัส 50 ล้านพิกเซล และมีดีไซน์สวยงามมีลวดลายสวยงามบนฝาหลัง…

Tech news: Tecno Pova 5 มือถือเล่นเกมในราคาไม่เกิน 6,000 บาท

บ้าน > วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > Tecno Pova 5 เกมมิ่งโฟนราคาต่ำกว่า 6,000 บาท เนื้อหา สวิตช์ เรามาแนะนำ Tecno Mobile Pova 5 กันดีกว่า แต่ในบทความนี้เราจะเรียกมันว่า Tecno Pova 5 เกมมิ่งโฟนราคาไม่เกิน 6,000 บาท มีให้เลือก 2 ความจุ…

Tech news: SAMSUNG Galaxy S24 Ultra จอ 6.8 นิ้ว ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 3 พร้อม Android 14 กล้องหลัง 200MP

บ้าน > วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > Samsung Galaxy S24 Ultra หน้าจอ 6.8 นิ้ว ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 3 Android 14 กล้องหลัง 200MP เนื้อหา สวิตช์ Samsung Galaxy S24 Ultra เปิดตัวอย่างเป็นทางการและเป็นโทรศัพท์มือถือกรอบไทเทเนียมเครื่องแรกของ Samsung…

Tech news: Samsung Galaxy S24 จอ Dynamic LTPO AMOLED 2X ขนาด 6.2 นิ้ว ชิปเซ็ต Exynos 2400 เริ่มต้น 33,900 บาท

บ้าน > วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > Samsung Galaxy S24 หน้าจอ Dynamic LTPO AMOLED 2X ขนาด 6.2 นิ้ว ชิปเซ็ต Exynos 2400 ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท เนื้อหา สวิตช์ เปิดตัว Galaxy S24 Series มาแล้วทั้งหมด…

Tech news: ZTE Blade A34 (4/64GB) จอ 6.6 นิ้ว แบต 5000 mAh ราคา 2,xxx บาท

บ้าน > วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > ZTE Blade A34 (4/64GB) หน้าจอ 6.6 นิ้ว แบต 5000 mAh ราคา 2,xxx บาท เนื้อหา สวิตช์ แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการโทรศัพท์หน้าจอขนาดใหญ่ไม่เกิน 3,000 บาท ZTE เบลด A34 ราคาเพียง 2,xxx บาท…

Tech news: ZTE Blade V50 Design ราคาเริ่มต้น 3,xxx บาท AI Camera 50MP

สมาร์ทโฟน ZTE เปิดตัวในชื่อรุ่น การออกแบบ ZTE Blade V50 สมาร์ทโฟนดีไซน์สวย ราคา 3,xxx บาท มาพร้อม Unisoc T606 octa-core ขนาดหน้าจอ 6.6 นิ้ว FHD+ พร้อมกล้อง AI 50MP ประกัน 18 เดือน ที่ใจกลางไทย ผู้ฝึกงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ทุกฉบับบนเครือข่าย…