อัปเดต 2024: ใบเบิกเงิน พร้อมไฟล์ WORD(DOC) , EXCEL และ PDF

ดาวน์โหลด ใบเบิก สำหรับผู้ที่ต้องการ แบบฟอร์มการถอนเงิน ตัวอย่างไฟล์ .DOC .PDF และ EXCEL มีให้ใช้งานฟรี ใบตราส่งสำหรับส่วนประกอบต่างๆ ชื่อองค์กร แผนก/แผนก ชื่อลิ้นชักและที่ตั้ง งบประมาณ รายการ จำนวนเงิน บันทึกย่อ เซ็นชื่อลิ้นชัก ผู้รับเงินลงนาม ภาพตัวอย่างสลิปเงิน ข้อมูลทั่วไปก่อนดาวน์โหลดธนาณัติของคุณ แก้ไขได้ใบเบิกซึ่งสามารถทำได้ผ่านโปรแกรม Microsoft Word สามารถปรับปรุงและแก้ไขได้ แบบฟอร์มการถอนเงิน ตามความจำเป็น…

อัปเดต 2024: ฟอร์มตารางเช็คสต๊อกสินค้า พร้อมไฟล์ EXCEL

ดาวน์โหลด ใบนับสต๊อกสินค้า สำหรับผู้ที่ต้องการ รายการตรวจสอบสินค้าคงคลัง ไฟล์ EXCEL (.xls) มีให้ใช้งานฟรี แบบฟอร์มสินค้าคงคลังสำหรับผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบแต่ละรายการ รหัสสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดสินค้า ราคาขาย ราคา ยอมรับ จ่าย ที่เหลือ ภาพตัวอย่างรายการสินค้าคงคลัง ข้อมูลทั่วไปก่อนดาวน์โหลดเอกสารนับสินค้าคงคลัง แก้ไขได้ใบนับสต๊อกสินค้าซึ่งสามารถทำได้ผ่านโปรแกรม Microsoft Excel สามารถปรับปรุงได้ ใบนับสต๊อกสินค้า ตามการใช้งาน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจสอบสินค้าคงคลังผลิตภัณฑ์ EXCEL(XLS) ดาวน์โหลด…

อัปเดต 2024: สัญญาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา มีตัวอย่าง WORD และ PDF

สัญญาส่วนบุคคลพร้อมตัวอย่าง WORD และ PDF

อัปเดต 2024: หนังสือรับรองเงินเดือนครู พร้อมไฟล์ DOC(WORD) และ PDF

ใบรับรองเงินเดือนครู DOC (WORD) และไฟล์ PDF

อัปเดต 2024: สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินวางมัดจํา มีตัวอย่าง WORD(DOC) และ PDF

มีตัวอย่างสัญญาซื้อขายที่ดินแบบ WORD (DOC) และ PDF พร้อมเงินมัดจำ

อัปเดต 2024: แบบฟอร์มทวงหนี้ พร้อมตัวอย่าง ไฟล์ WORD(DOC) และ PDF

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทวงถามหนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการ แบบฟอร์มจดหมายทวงถามหนี้ มีตัวอย่างไฟล์ DOC และ PDF แบบฟอร์มทวงถามหนี้จะมีรายละเอียดดังนี้ คนเก็บหนี้ วันผลิตแบบฟอร์มทวงถามหนี้ เรียนท่านผู้มีปัญหา ที่อยู่ของผู้ถูกถาม ธีม รายละเอียดผู้ทวงหนี้ เกินกำหนดเดือน จำนวนเงิน ลายเซ็นและตำแหน่งของทวงหนี้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทวงถามหนี้ WORD (DOC) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทวงหนี้.doc ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทวงหนี้ PDF ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทวงหนี้.pdf นั่นเป็นเพียงข้อมูลและตัวอย่างแบบฟอร์มทวงถามหนี้ใครต้องการแบบฟอร์มจดหมายทวงถามหนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ตามความสะดวกของคุณ พบกันใหม่ในบทต่อไป วันนี้ฉันบอกลา…

อัปเดต 2024: ตารางผ่อนบ้าน 30 ปี พร้อมไฟล์ EXCEL และ การคํานวณผ่อนบ้าน ธอส

ดาวน์โหลด กำหนดการชำระเงินบ้าน 30 ปี สำหรับผู้ที่ต้องการ ตารางผ่อนบ้าน สำหรับผู้ที่วางแผนจะซื้อบ้านมีไฟล์ EXCEL (.xls)เพื่อการใช้งานและ คำนวณผ่อนบ้าน ธอส องค์ประกอบของแผนการชำระคืนจำนอง 30 ปี จำนวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การชำระเงินขั้นต่ำ จำนวนปีที่ผ่อนชำระ วันที่เริ่มต้นสัญญา จำนวนปีที่ผ่อนชำระ ดอกเบี้ยต่องวด จำนวนเงินต้นต่องวด เงินต้นทั้งหมด ดอกเบี้ยทั้งหมด รวมค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระ เงินต้นที่เหลืออยู่ แผนภาพตัวอย่าง: กำหนดการชำระเงินที่อยู่อาศัย…

อัปเดต 2024: สัญญาเช่าคอนโด ภาษาอังกฤษ (Lease Agreement) พร้อมไฟล์ WORD(DOC) , PDF

สัญญาเช่าอพาร์ทเมนท์ (สัญญาเช่า) เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมไฟล์ WORD (DOC), PDF

อัปเดต 2024: กระดาษรายงาน A4 มีเส้น ไฟล์ PDF และ WORD(DOC)

ดาวน์โหลดกระดาษรายงาน A4 สำหรับผู้ที่ต้องการ กระดาษรายงาน A4 มีเส้น มีตัวอย่างไฟล์ DOC และ PDF ฟรี รายงาน A4 จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: กระดาษรายงานขนาด A4 มีเส้น รายงานภาพกระดาษ ไฟล์ PDF กระดาษรายงาน A4 เอกสารกระดาษรายงานคำ A4 รายงานภาพตัวอย่าง ดาวน์โหลดไฟล์รายงาน PDF ขนาด…

อัปเดต 2024: สัญญาเช่าบ้าน ภาษาอังกฤษ (LEASE AGREEMENT) พร้อมไฟล์ WORD(DOC) , PDF

สัญญาเช่าบ้านภาษาอังกฤษ (LEASE AGREEMENT) พร้อมไฟล์ WORD (DOC), PDF

อัปเดต 2024: ใบสมัครงานหน้าเดียว พร้อมตัวอย่าง ไฟล์ WORD(DOC) และ PDF

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครงานหน้าเดียว สำหรับผู้ที่ต้องการการสมัครงานระยะสั้น มีตัวอย่างไฟล์ DOC และ PDF ให้ผู้หางานกรอก การสมัครงานหน้าเดียวจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด คุณสมบัติทางการศึกษา สมัครงาน ประสบการณ์การทำงาน บันทึกส่วนตัว ลงชื่อผู้หางาน ดาวน์โหลดใบสมัครงาน WORD (DOC) หน้าเดียว ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงานหน้าเดียว.doc ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงาน PDF หนึ่งหน้า ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงานหน้าเดียว.pdf นั่นเป็นเพียงข้อมูลและตัวอย่างการสมัครงานหน้าเดียวใครต้องการแบบฟอร์มสมัครงานหน้าเดียว คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ตามความสะดวกของคุณ พบกันใหม่ในบทต่อไป…

อัปเดต 2024: สัญญากู้ยืมเงิน พร้อมดาวน์โหลด ไฟล์ WORD(DOC) และ PDF

สัญญาเงินกู้พร้อมให้ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ WORD (DOC) และ PDF

อัปเดต 2024: ไฟล์หนังสือรับรองเงินเดือน WORD(DOC) และ PDF

เอกสารรับรองเงินเดือน WORD (DOC) และ PDF

อัปเดต 2024: สัญญาเช่า กับสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนทำสัญญา

สัญญาเช่า เป็นสัญญาที่ผู้เช่าอนุญาตให้ผู้เช่าใช้ทรัพย์สินตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ผู้เช่าจะได้รับค่าเช่าในรูปของเงิน สัญญาเช่าเป็นสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย และต้องปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีจึงควรทำความเข้าใจสิ่งสำคัญในสัญญาเช่าก่อนลงนาม เพื่อป้องกันปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สาระสำคัญในสัญญาเช่ามีดังนี้ สิ่งที่สัญญาไว้: สัญญาเช่าคือทรัพย์สินที่ผู้เช่าอนุญาตให้ผู้เช่าใช้ นี่อาจเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าและต้องมีลักษณะที่แน่นอนคุณควรตรวจสอบสภาพและรายละเอียดของทรัพย์สินที่คุณกำลังเช่าหากมีคำถามหรือข้อตกลงเพิ่มเติม โปรดส่งไปที่สัญญาเช่า เช่า: ค่าเช่าคือเงินที่ผู้เช่าต้องจ่ายให้กับผู้เช่าเพื่อเช่าทรัพย์สิน คุณควรตกลงกับผู้เช่าว่าจะจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน รายปี หรือช่วงระยะเวลาอื่นๆ และระบุไว้ในสัญญาเช่า คุณควรตกลงว่าจะจ่ายค่าเช่าอย่างไร วันที่ต้องจ่ายค่าเช่าสามารถเพิ่มหรือลดลงได้หากเงื่อนไขทางการเงินเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงทรัพย์สิน ระยะเวลา: ระยะเวลาหมายถึงระยะเวลาการเช่าที่ถูกต้อง คุณควรตกลงกับผู้เช่าว่าคุณจะเช่าทรัพย์สินตามระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่แน่ใจและระบุในสัญญาเช่าว่าควรระบุวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของการเช่าหากเป็นระยะเวลาที่แน่นอน เช่นเดียวกับการต่ออายุหรือไม่ต่อสัญญาเช่าคุณควรรวมข้อกำหนดในการยกเลิกหรือยกเลิกสัญญาเช่าหากมีระยะเวลาไม่แน่นอนและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขอื่นๆ: เงื่อนไขอื่นๆ ได้แก่ ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซม…

อัปเดต 2024: วิธีลบรูปภาพที่ซ้ำกันบน Android ในโทรศัพท์มือถือทุกรุ่น – Goodi3

วิธีลบรูปภาพที่ซ้ำกันบน Android เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลในโทรศัพท์ ด้วยการใช้แอป Google Files Geek คุณสามารถลบรูปภาพหรือวิดีโอที่ซ้ำกันหลายรายการได้ ประหยัดพื้นที่และล้างไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกจากเครื่องของคุณ หากต้องการลบไฟล์บน Android คุณเพียงแค่ต้องเลือกไฟล์ที่คุณต้องการแล้วกด Deleteแต่ถ้าคุณต้องการลบไฟล์ที่ซ้ำกันหลายๆ ไฟล์ โดยเฉพาะไฟล์ที่บันทึกไว้ Google รูปภาพ หรือการค้นหาและเลือกไฟล์ในโฟลเดอร์ส่วนตัวเพื่อลบทีละไฟล์นั้นไม่ใช่ความคิดที่ดีและเป็นการเสียเวลา จะดีกว่าไหมหากคุณใช้แอป Google Files เพื่อค้นหาไฟล์ที่ซ้ำกันและลบออกทั้งหมด วิธีลบรูปภาพที่ซ้ำกันบน Android เปิดแอปพลิเคชัน เอกสารที่จัดทำโดย Google บนหุ่นยนต์…

อัปเดต 2024: วิธีสร้างข้อความตอบกลับอัตโนมัติบน iPhone ไม่ว่างรับสาย – Goodi3

วิธีสร้างข้อความตอบกลับอัตโนมัติบน iPhone ขณะทำกิจกรรมบางอย่าง ไม่ว่างในสาย โดยการเปิดโหมดโฟกัส ระบบจะส่งการตอบกลับของตัวเองโดยไม่ต้องตัดสาย ช่วยให้ผู้ที่ติดต่อเราในช่วงเวลานั้นรู้ว่าเราไม่ว่างหรือมีธุระสำคัญ การส่งการตอบกลับอัตโนมัติบน iPhone ของคุณอาจเป็นวิธีที่ดีกว่าในการปฏิเสธสาย เมื่อคุณได้รับสายในขณะที่กำลังยุ่ง คุณสามารถรับสายโดยใช้ตัวเลือกโหมดโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การทำงานในการประชุม การพักผ่อน การนอนหลับ ห้ามรบกวน การขับรถ หรือสร้างโฟกัสแบบกำหนดเอง โหมดโฟกัสคืออะไร? โหมดโฟกัส หรือโหมดโฟกัสคือฟีเจอร์ห้ามรบกวนใน iPhone ทุกรุ่นที่รองรับ iOS 15 ขึ้นไป สามารถตั้งค่าข้อความให้ตอบกลับอัตโนมัติตามกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่มี…

อัปเดต 2024: วิธีเช็คสุขภาพแบตเตอรี่ iPhone ความจุเหลือเท่าไหร่ควรเปลี่ยน – Goodi3

วิธีตรวจสอบสุขภาพแบตเตอรี่ iPhone ของคุณ ตรวจสอบแบตเตอรี่ว่ามีสัญญาณของความชราหรือไม่ แบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่? ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือไม่? รวมถึงดูเวลาการใช้งานและจำนวนรอบการชาร์จเพื่อดูว่าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดหรือไม่ การตรวจสอบสุขภาพแบตเตอรี่ของ iPhone เป็นสิ่งที่ไม่สามารถละเลยได้ โดยเฉพาะคนที่ใช้ iPhone นานๆ อาจจะรู้สึกว่าประสิทธิภาพของเครื่องลดลง และหลายๆ อย่างเริ่มกวนใจ เช่น แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าปกติ แต่ไม่ต้องกังวล Apple ให้ทางเลือกแก่ผู้ใช้ในการตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ด้วยตนเอง วิธีตรวจสอบสุขภาพแบตเตอรี่ iPhone ไปที่แอปการตั้งค่าของ iPhone คลิกที่เมนูแบตเตอรี่ เลือกสุขภาพแบตเตอรี่และการชาร์จ ตรวจสอบสถานะความจุสูงสุด…

อัปเดต 2024: ใบโอนลอย ชุดเอกสาร มอบอำนาจ โอนลอย รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ มีตัวอย่าง WORD และ PDF

แบบฟอร์มโอนลอย ชุดเอกสาร หนังสือมอบอำนาจ โอนลอย รถยนต์และรถจักรยานยนต์ พร้อมตัวอย่าง WORD และ PDF

อัปเดต 2024: หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ ปลูกสร้าง ประกอบกิจการ WORD(DOC) และ PDF

ใช้แบบฟอร์มยินยอมที่ดินเพื่อใช้ สร้าง ดำเนินธุรกิจ WORD (DOC) และ PDF

อัปเดต 2024: สัญญาเงินยืมไม่มีหลักประกัน WORD(DOC) และ PDF

สัญญาเงินกู้ไม่มีหลักประกัน WORD (DOC) และ PDF