Technology

อัปเดต 2024: สัญญาเงินยืมไม่มีหลักประกัน WORD(DOC) และ PDF

สัญญาเงินกู้ไม่มีหลักประกัน WORD (DOC) และ PDF

อ่านเพิ่มเติม:   5 ช่องทาง ยืมเงินออนไลน์ 24 ชั่วโมง ผ่านแอปมือถือ

Related Posts

อัปเดต 2024: ซื้อขายรถเมื่อไร เตรียมเอกสารโอนรถให้พร้อม

การกระทำซื้อและขายรถยนต์ ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่จะต้องตกลงราคากัน มีขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง: การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ ขั้นตอนนี้ต้องมีเอกสารสนับสนุนบางประการ บทความนี้จะสรุปเอกสารที่จำเป็นโอนรถหากคุณพร้อมที่จะซื้อหรือขายมีทั้งแบบโอนโดยตรงและแบบลอยตัวรถหรือรถจักรยานยนต์ เอกสารที่จำเป็นสำหรับการโอนรถ 1. เล่มทะเบียนรถ เล่มทะเบียนรถตัวจริง สมุดทะเบียนรถจะต้องแนบใบรับแจ้งและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหากชำรุด 2. บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอน ในกรณีของนิติบุคคล ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ 3. สัญญาการขาย สัญญาซื้อขายรถยนต์กำหนดรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น รุ่น สี ทะเบียน ราคา ในการซื้อรถยนต์จากเต็นท์รถยนต์ ต้องใช้ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีแทนสัญญาซื้อขาย…

อัปเดต 2024: ไฟล์สต๊อกสินค้า excel ฟรี ประโยชน์ การใช้งาน ความสำคัญการสต๊อกสินค้า

ดาวน์โหลด ไฟล์สินค้าคงคลังผลิตภัณฑ์ Excel ฟรี สำหรับผู้ที่ต้องการ สินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ ไฟล์ EXCEL (.xls) มีให้ใช้งานฟรีไฟล์สต๊อกสินค้า หรือ ไฟล์สินค้าคงคลัง หมายถึงเอกสารหรือชุดข้อมูลที่บันทึกปริมาณสินค้าคงคลังในแต่ละงวด ไฟล์เหล่านี้มักใช้ในธุรกิจเพื่อติดตามสินค้าคงคลัง จัดการคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์รูปแบบการขาย ข้อมูลทั่วไปที่รวมอยู่ในไฟล์สินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ Excel ฟรี รหัสสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ ประเภทสินค้า สินค้าคงคลังปัจจุบัน สินค้าคงคลังสูงสุด สินค้าคงคลังขั้นต่ำ ต้นทุนสินค้า ราคาจำหน่ายสินค้า วันที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ วันที่ขายสินค้า…

อัปเดต 2024: สัญญาเช่าบ้าน กฎหมายใหม่ ไฟล์ PDF และ WORD(DOC)

ดาวน์โหลดกฎหมายใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ที่ต้องการ สัญญาเช่าบ้านกฎหมายใหม่ มีตัวอย่างไฟล์ PDF และ DOC ฟรี สัญญาเช่าบ้านตามกฎหมายฉบับใหม่จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: ทำสัญญาเช่าที่ไหน? วัน เดือน ปี ที่ผลิตสัญญาเช่าบ้านกฎหมายใหม่ ชื่อและที่อยู่ของผู้ให้เช่า ชื่อและที่อยู่ของผู้เช่า รายละเอียดทรัพย์สินให้เช่า ชื่อและที่อยู่ ผู้รับผลประโยชน์ ระยะเวลาเช่าบ้าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเช่าบ้าน ลงชื่อผู้เช่า ผู้เช่า และพยาน ดาวน์โหลดสัญญาเช่าบ้านกฎหมายใหม่ในรูปแบบ PDF และ WORD…

อัปเดต 2024: กระดาษคัดลายมือ ไฟล์ PDF และ WORD(DOC)

ดาวน์โหลดกระดาษประดิษฐ์ตัวอักษร สำหรับผู้ที่ต้องการ กระดาษประดิษฐ์ตัวอักษร มีตัวอย่างไฟล์ DOC และ PDF ให้ใช้งานฟรีกระดาษเส้นที่เขียนด้วยลายมือ กระดาษเขียนพู่กันเป็นเครื่องมือสำคัญในการฝึกเขียนพู่กันตามหลักภาษาไทย อ่านง่าย สวยงาม และถูกต้อง กระดาษประดิษฐ์ตัวอักษรมีประโยชน์มากมาย: ฝึกเขียนลายมือให้ชัดเจน: การฝึกเขียนโดยใช้ตัวอย่างบนกระดาษเขียนด้วยลายมือช่วยให้ผู้เขียนควบคุมการเขียน การเว้นวรรค และขนาดตัวอักษรที่เขียนให้สม่ำเสมอ ทำให้การเขียนด้วยลายมืออ่านง่ายขึ้น ฝึกเขียนคำที่สวยงาม: ตัวอักษรกระดาษคัดลายมือบางประเภทได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม ช่วยให้ผู้เขียนคุ้นเคยกับรูปทรงตัวอักษรและสามารถทำให้ลายมือสวยขึ้นได้ ฝึกเขียนจดหมายให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย: กระดาษคัดลายมือบางประเภทมีคำแนะนำในการเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย เช่น ตามเส้นประ เป็นต้น ช่วยให้ผู้เขียนเขียนจดหมายได้อย่างถูกต้อง ฝึกสมาธิและความอดทน:…

อัปเดต 2024: แบบฟอร์มเอกสารการโอนรถจักรยานยนต์ พร้อมลิงก์ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเอกสารการโอนรถจักรยานยนต์พร้อมลิงค์ดาวน์โหลด อ่านเพิ่มเติม:   Technology news: วิธียกเลิก Netflix หรือเปลี่ยนแพ็กเกจ Netflix บนมือถือ iOS/ Android และทำในคอมแบบง่ายๆ ปี 2023

อัปเดต 2024: หนังสือรับรองเงินเดือนครู พร้อมไฟล์ DOC(WORD) และ PDF

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรับรองเงินเดือนครู สำหรับผู้ที่ต้องการใบรับรองเงินเดือนครู มีตัวอย่างไฟล์ DOC และ PDF ใบรับรองเงินเดือนครู โดยจะมีรายละเอียดดังนี้ ผู้มีอำนาจออกใบรับรองเงินเดือนครู ใบรับรองเงินเดือนออกให้ใคร?ตำแหน่ง วันที่เริ่มต้น อัตราเงินเดือนที่ได้รับ เบี้ยเลี้ยงงาน ค่าตอบแทนพิเศษ จำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับ วันเริ่มรับราชการ ใบรับรองเงินเดือนใช้ทำอะไร? วันที่ออกใบรับรองเงินเดือน ลายเซ็นของผู้ออกใบรับรองเงินเดือนครู และสถานที่ตั้ง ภาพตัวอย่างใบรับรองเงินเดือนครู ดาวน์โหลดใบรับรองเงินเดือนครู WORD (DOC) ดาวน์โหลด หนังสือรับรองเงินเดือนครู.doc ดาวน์โหลดใบรับรองเงินเดือนครู (บันทึกข้อมูล)…