สวัสดีครับ วันนี้แอดมินจะมาแนะนำใบเสร็จ สำหรับผู้ที่ต้องการนำไปใช้ในหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานราชการก็มีครับตัวอย่างการชำระเงินทุกคนสามารถดาวน์โหลดและใช้งานไฟล์ PDF EXCEL และ DOC ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ตามปกติ เราครอบคลุมมาเพียงพอแล้ว มาดูรายรับของกองทุนได้ในส่วนถัดไป

มาทำความเข้าใจใบเสร็จรับเงินกันก่อน ความรับผิดชอบและความสำคัญมีอะไรบ้าง?

ใบเสร็จ เป็นเอกสารที่ใช้ยืนยันว่าผู้ขายสินค้าหรือบริการได้รับการชำระเงินจากผู้ซื้อแล้ว ใบเสร็จใช้แทนใบเสร็จรับเงินในกรณีที่ผู้รับเงินไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ซื้อได้ ผู้ซื้อจะต้องให้ผู้ขายสินค้าหรือบริการออกใบรับแสดงสถานที่ เวลา และรายละเอียดของสินค้า คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ในช่องผู้รับเงินด้วย

ใบเสร็จจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

  • สถานที่ออกใบเสร็จรับเงิน
  • วันที่ออกเดือนปีใบเสร็จ
  • รายละเอียดสินค้าหรือบริการ เช่น รายการ ราคา ปริมาณ
  • ลงนามชื่อผู้ซื้อและผู้ขายบนใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จ
ภาพตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน

ลักษณะของใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง

  • แสดงสถานที่ วันที่ รายละเอียดผู้ออกบัตรได้รับเงินชัดเจนอย่างสมบูรณ์
  • แสดงรายละเอียดทรัพย์สินอย่างชัดเจน เช่น มูลค่า จำนวน และต้นทุน
  • จะไม่มีการลบหรือแก้ไขใดๆ หากเป็นเช่นนั้นจะต้องลงนามในแต่ละครั้งโดยบุคคลที่ออกธนบัตร
  • ต้องมีลายเซ็นของผู้รับเงินและผู้ชำระเงิน

ดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงิน WORD (DOC) EXCEL และ PDF

นั่นเป็นเพียงข้อมูลและตัวอย่างใบเสร็จ อย่างไรก็ตาม ลองดาวน์โหลดไฟล์ WORD หรือ PDF แล้วแก้ไขตามต้องการ พบกันใหม่ในรูปแบบต่อไป วันนี้ฉันอยากจะบอกลาสักครู่ ลาก่อน. ลาก่อน.

อ่านเพิ่มเติม