สวัสดีครับ วันนี้แอดมินจะมาแนะนำบริการรับ-ส่งรถ การซื้อและขายรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญแบบฟอร์มการโอนรถส่วนตัว สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าใบรับรองการโอนรถยนต์คืออะไร เรามาเรียนรู้ผ่านเนื้อหาในบทความนี้เลยวันนี้

ในแบบฟอร์มการโอนรถส่วนตัว กับ

 • วันที่จัดทำแบบฟอร์มการโอนรถ
 • ชื่อผู้โอนรถ
 • รายละเอียดผู้โอน เช่น ที่อยู่ สัญชาติ อายุ หมายเลขโทรศัพท์
 • ชื่อผู้โอนรถ
 • รายละเอียดผู้รับโอน เช่น ที่อยู่ สัญชาติ อายุ หมายเลขโทรศัพท์
 • รายละเอียดรถยนต์ เช่น หมายเลขทะเบียน ประเภทรถ หมายเลขประจำตัวรถ หมายเลขประเภทเครื่องยนต์ หมายเลขเครื่องยนต์
 • ราคาประมูล
 • หลักฐานประกอบการขอโอน
 • ลงชื่อผู้โอนรถและผู้รับโอนรถ
แบบฟอร์มการโอนรถส่วนตัว
ภาพตัวอย่างแบบฟอร์มการโอนรถ

หลักฐานประกอบการขอโอนรถ ได้แก่

 • คู่มือการลงทะเบียนรถ
 • ใบเสร็จรับเงินสัญญาขายรถยนต์และใบกำกับภาษี
 • หากสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเป็นนิติบุคคลให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนามรณะบัตรของเจ้าของรถ และในกรณีการรับมรดกตามคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมและสำเนา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการโอนรถ WORD (DOC) และ PDF

ข้อความสิ้นสุดที่นี่เอกสารและตัวอย่างประกอบการโอนรถแบบฟอร์มการโอนรถส่วนตัว เพื่อนๆ อย่าลังเลที่จะดาวน์โหลดและใช้เพื่อปรับปรุงและแก้ไขตามที่คุณต้องการ พบกันใหม่ในรูปแบบต่อไป วันนี้ฉันอยากจะบอกลาสักครู่ ลาก่อน. ลาก่อน.

อ่านเพิ่มเติม