สวัสดีครับ วันนี้แอดมินจะมาแนะนำแบบฟอร์มยินยอมคู่สมรส สำหรับคู่สมรสที่ต้องการใช้และจดทะเบียนสมรสแล้ว สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มยินยอมได้ เช่น แบบฟอร์มยินยอมคู่สมรสกรมที่ดิน การโอนที่ดิน การกู้ยืมเงิน (สินสมรส) ฯลฯ มีไฟล์ PDF และ DOC ตัวอย่างให้ทุกคนดาวน์โหลดและใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเช่นเคย

เรามาทำความเข้าใจแบบฟอร์มยินยอมการแต่งงานกันก่อน ก่อนอื่นเรามาพูดถึงความหมายและความสำคัญของมันกันก่อน

คู่รักที่จดทะเบียนสมรสและเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างๆ ที่ได้รับภายหลังการจดทะเบียนสมรส เรียกว่า “สินสมรส” เราและคู่สมรสจะเป็นเจ้าของมรดกสมรสคนละครึ่ง แบบฟอร์มยินยอมคู่สมรสดังนั้นเราจึงมีบทบาทในการดำเนินการทางกฎหมายที่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส

แบบฟอร์มยินยอมคู่สมรสจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 • ทำแบบฟอร์มยินยอมคู่สมรสที่ไหน?
 • ปี เดือน และวันที่ให้ความยินยอมแก่คู่สมรส
 • รายละเอียด: สามี/ภรรยาให้ความยินยอม
 • รายละเอียดการทำธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • สามี/ภรรยาลงนามยินยอมและพยาน
 • ลงนามโดยสามี/ภรรยารับรอง
แบบฟอร์มยินยอมคู่สมรส
ตัวอย่างภาพหนังสือยินยอมการแต่งงาน

นิติกรรมที่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสมีดังนี้

 1. การขาย แลกเปลี่ยน ไถ่ถอน เช่าซื้อ จำนอง ปลดจำนอง หรือโอนสิทธิจำนองอสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่จำนองได้
 2. การสร้างหรือการเลิกจ้าง ภาระจำยอม การครอบครอง เหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน หรือภาระผูกพันในอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วน
 3. การเช่าทรัพย์สินมานานกว่าสามปี
 4. ยืมเงิน
 5. ให้ด้วยความรัก เว้นแต่ตามสัดส่วนฐานะทางครอบครัว การกุศล หรือสังคมหรือตามพันธะและศีลธรรม
 6. ประนีประนอม
 7. ส่งข้อพิพาทไปยังอนุญาโตตุลาการ
 8. เพื่อจำนำทรัพย์สินสมรสเป็นหลักประกันหรือเพื่อให้หลักประกันแก่เจ้าหน้าที่หรือศาล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมคู่สมรสจากกรมที่ดิน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมของคู่สมรสของคุณเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย

นั่นเป็นเพียงข้อมูลและตัวอย่าง แบบฟอร์มยินยอมคู่สมรสกรมที่ดิน ยังไงก็ตาม ให้ลองดาวน์โหลดไฟล์ WORD หรือ PDF แบบฟอร์มยินยอมคู่สมรส คุณสามารถใช้มันเพื่อปรับปรุงและแก้ไขได้ตามต้องการ พบกันใหม่ในรูปแบบต่อไป วันนี้ฉันอยากจะบอกลาสักครู่ ลาก่อน. ลาก่อน.

อ่านเพิ่มเติม