สวัสดีเพื่อนๆ ผู้ชมทุกท่าน วันนี้แอดมินจะมาแนะนำให้รู้จักครับแบบฟอร์มการมอบอำนาจนิติบุคคลมีไฟล์ DOC ตัวอย่างที่แก้ไขได้และ PDF ที่พิมพ์ได้สำหรับผู้ที่ต้องการใช้

ประเด็นต่อไปนี้รวมอยู่ในการใช้หนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคล:

 • เมื่อหนังสือมอบอำนาจเป็นนิติบุคคล ผู้มอบอำนาจจะต้องกรอกหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เช่น ลายมือชื่อกรรมการสองคน และประทับตราบริษัท เป็นต้น และต้องแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลด้วย .
 • หนังสือมอบอำนาจและผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องไม่ใช่ผู้เยาว์เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • โดยทั่วไปแล้วมักจะมีบุคคลที่สามทำหน้าที่เป็นพยานอีกคน และบางครั้งอาจมีหนังสือมอบอำนาจให้พยานอย่างน้อย 2 คนด้วย
 • จะต้องระบุอำนาจของตัวแทนให้ชัดเจน เช่น การลงนามในหนังสือกระทำการแทนบริษัท

อนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ ให้เสร็จสิ้นเพียงครั้งเดียวแสตมป์รายได้ 10 บาทอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ ที่ยังไม่เสร็จสิ้นในคราวเดียวติดแสตมป์ 30 บาท

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล
ภาพตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล

แบบฟอร์มการอนุญาติเป็นนิติบุคคลจะมีรายละเอียดดังนี้

 • มันเขียนไว้ที่ไหน?
 • ปี เดือน และวันที่ร่างหนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล
 • ชื่อผู้อนุญาต
 • รายละเอียดบริษัท ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า
 • ชื่อทนายความ
 • กำหนดอำนาจให้ตัวแทนดำเนินการอย่างชัดเจน
 • การลงนามหนังสือมอบอำนาจให้ทนายความและพยาน
 • ซีลสำหรับบริษัท ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล PDF และ WORD(DOC)

นั่นเป็นเพียงข้อมูลและตัวอย่าง แบบฟอร์มการมอบอำนาจนิติบุคคล ยังไงก็ตาม ให้ลองดาวน์โหลดไฟล์ WORD หรือ PDF หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคลคุณสามารถใช้มันเพื่อปรับปรุงและแก้ไขได้ตามต้องการ พบกันใหม่ในรูปแบบต่อไป วันนี้ฉันอยากจะบอกลาและบอกลา อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วย ลาก่อน.