ดาวน์โหลด เอกสารการโอนรถจักรยานยนต์ สำหรับผู้ที่ต้องการรับส่งรถมอเตอร์ไซค์ มีตัวอย่างไฟล์ DOC และ PDF ให้ใช้งานฟรี คุณสามารถดาวน์โหลดได้เลย

การโอนรถจักรยานยนต์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? มาดูกันดีกว่า

  • เล่มทะเบียนรถจักรยานยนต์ตัวจริง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนลงนามเป็นสำเนาถูกต้องของเจ้าของรถจักรยานยนต์คนล่าสุด
  • สำเนาทะเบียนบ้านลงนามเป็นสำเนาถูกต้องของเจ้าของรถจักรยานยนต์คนล่าสุด
  • สัญญาการขาย
  • แบบฟอร์มคำขอรับรถของกระทรวงคมนาคมและลายเซ็นใบรับรถเป็นสำเนาถูกต้องของเจ้าของรถจักรยานยนต์คนล่าสุด
  • หนังสือมอบอำนาจมาจากกระทรวงคมนาคมและเป็นสำเนาจริงลงนามโดยเจ้าของรถจักรยานยนต์คนล่าสุด

ข้อมูลทั่วไปก่อนดาวน์โหลดเอกสารโอนรถจักรยานยนต์

  • แบบฟอร์มการโอนไฟล์ทุ่นรถจักรยานยนต์สามารถแก้ไขได้โดยใช้ Microsoft Word
  • สามารถปรับปรุงและแก้ไขได้ เอกสารการโอนรถจักรยานยนต์ ตามความจำเป็น
  • สามารถเปิดและอ่านไฟล์ PDF ได้ เอกสารการโอนรถจักรยานยนต์ พร้อมใช้งานใน Chrome, Firefox, Edge และ Safari

ดาวน์โหลดเอกสารการโอนรถจักรยานยนต์

หมายเหตุ: ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารการโอนรถจักรยานยนต์นี่เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นเพื่อให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังมองหาคำสั่งซื้อจัดส่ง ขออภัยหากทีมงาน Babform.com ผิดพลาดประการใด ทีมงานของเราจะพยายามค้นหาเนื้อหา เอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกคนในเรื่องต่อไปนี้