ดาวน์โหลดเอกสารยืนยันเงินเดือน สำหรับผู้ที่ต้องการหลักฐานเงินเดือน มีตัวอย่างไฟล์ DOC และ PDF ให้เลือกใช้งานในด้านต่างๆ เช่น การขอสินเชื่อ หรือการประกันรายได้

เอกสารยืนยันเงินเดือนจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 • ชื่อหน่วยงานที่ออกหลักฐานเงินเดือน
 • รับรองเงินเดือนใคร? ระบุรายละเอียดผู้ขอตรวจรับรองเงินเดือน เช่น ชื่อ ตำแหน่ง แผนก
 • วันที่เริ่มต้น
 • จำนวนเงินเดือนที่ได้รับ
 • ใบรับรองเงินเดือนนี้มีประโยชน์อย่างไร?
 • วันที่ออกใบรับรองเงินเดือน
 • ลายเซ็นของผู้ออกหลักฐานเงินเดือน และสถานที่ตั้ง
 • ประทับตราโดยบริษัทที่ออกใบรับรองเงินเดือน

ดาวน์โหลดเอกสารใบรับรองเงินเดือน WORD (.DOC)

ดาวน์โหลดใบรับรองเงินเดือน PDF

หลักฐานเงินเดือน (ใบรับรองเงินเดือน) คือเอกสารที่บริษัทออกให้แก่พนักงาน ใช้เพื่อยืนยันว่าพนักงานได้รับเงินเดือนเท่าไรต่อเดือนสำหรับงานนี้? จากบริษัทอะไร? อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นบัตรกำนัลในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ได้ เช่น การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การขอวีซ่า เป็นต้น

ประโยชน์ของใบรับรองเงินเดือน

การตรวจสอบเงินเดือนมีประโยชน์หลายประการ:

 • นี่เป็นการยืนยันงานว่าพนักงานทำงานให้กับบริษัทจริงๆ
 • นี่คือการรับรู้รายได้ของพนักงาน สามารถใช้เป็นเอกสารในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ได้ เช่น การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การขอวีซ่า เป็นต้น
 • สามารถใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงานได้หากองค์กรที่คุณสมัครต้องการหลักฐานเพื่อยืนยันเงินเดือนหรือยืนยันว่าคุณได้ทำงานให้กับบริษัทจริงๆ
 • สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในศาลได้ เป็นต้น

ข้อควรทราบในการขอเอกสารยืนยันเงินเดือน

ถามเอกสารยืนยันเงินเดือน คุณควรตรวจสอบรายละเอียด เนื้อหาของใบรับรองครบถ้วนและถูกต้อง เช่น ชื่อบริษัทและที่อยู่ ชื่อพนักงาน และตำแหน่ง ระดับเงินเดือน วันที่เริ่มต้น หากพบข้อผิดพลาด และวันสิ้นสุดงาน (ถ้ามี) ควรแจ้งการแก้ไขให้บริษัททราบก่อนใช้งาน

นั่นเป็นเพียงข้อมูลและตัวอย่างเอกสารยืนยันเงินเดือนใครต้องการแบบฟอร์มใบรับรองเงินเดือน คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ตามความสะดวกของคุณ พบกันใหม่ในบทต่อไป วันนี้ฉันบอกลา ลาก่อนทุกคน ลาก่อน.

หมายเหตุ: ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารยืนยันเงินเดือนนี่เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นที่มีไว้เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่กำลังมองหาครับหลักฐานเงินเดือน ขออภัยหากทีมงาน Babform.com ผิดพลาดประการใด ทีมงานของเราจะพยายามค้นหาเนื้อหา เอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกคนในเรื่องต่อไปนี้