อัปเดต 2024: แบบฟอร์มสัญญาเช่า มีตัวอย่าง WORD(DOC) และ PDF

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาเช่า เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแบบฟอร์มสัญญาเช่า ตัวอย่างสัญญาเช่า DOC และ EXCEL มีให้ใช้งานทั่วไป แบบฟอร์มสัญญาเช่าจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: เขียนแบบฟอร์มสัญญาเช่าที่ไหน? ปี เดือน และวันที่ทำสัญญาเช่า ข้อมูลผู้ให้เช่า ชื่อและที่อยู่ ข้อมูลผู้เช่าชื่อและที่อยู่ อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและให้เช่า ข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา ระยะเวลาการเช่า จำนวนค่าเช่า ลงชื่อผู้เช่า ผู้เช่า และพยาน ภาพตัวอย่างแบบฟอร์มสัญญาเช่า ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาเช่า WORD (DOC) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาเช่า.doc ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาเช่า…

อัปเดต 2024: สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินวางมัดจํา มีตัวอย่าง WORD(DOC) และ PDF

ดาวน์โหลดลงนามในสัญญาขายที่ดินและชำระเงินมัดจำ สำหรับผู้ที่ต้องการ ตัวอย่างสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมเงินมัดจำ มีตัวอย่างไฟล์ DOC และ PDF ลงนามในสัญญาขายที่ดินและชำระเงินมัดจำ ใช้งานอย่างไร? ทำสัญญาขายที่ดิน, เงินมัดจำนี่ไม่ใช่แค่สัญญาที่ว่างเปล่า ต้องมีการวางเงินมัดจำเพื่อลงนามในสัญญา และผู้ขายมีสิทธิ์ริบเงินมัดจำทั้งหมดหากผู้ซื้อผิดสัญญา ลงนามในสัญญาขายที่ดินและชำระเงินมัดจำซึ่งเป็นสัญญาที่ไม่ถือเป็นการโอนกรรมสิทธิ์เพียงกำหนดว่าผู้ขายจะขายที่ดินและผู้ซื้อซื้อที่ดินตามสัญญาเท่านั้น ส่วนเรื่องระยะเวลาจะตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินและชำระเงินมัดจำโดยจะมีรายละเอียดดังนี้ ทำลงนามในสัญญาขายที่ดินและชำระเงินมัดจำที่ไหน? ปี เดือน และวันของสัญญา รายละเอียดผู้ขาย รายละเอียดผู้ซื้อ เงื่อนไขและรายละเอียดสัญญาซื้อขายที่ดิน รายละเอียดที่ดิน เช่น เลขที่โฉนด ที่ตั้ง เนื้อที่…

อัปเดต 2024: แบบฟอร์มสัญญาเช่าที่ดินรัดกุม .DOC (WORD) และ .PDF มีตัวอย่าง และไฟล์ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดรูปแบบสัญญาเช่าที่ดินฉบับย่อ สำหรับผู้ที่ต้องการ ตัวอย่างสัญญาเช่าที่ดินอย่างง่าย มีตัวอย่างไฟล์ DOC และ PDF สัญญาเช่าที่ดินที่เข้มงวดมีความสำคัญแค่ไหน? สัญญาเช่าที่ดิน เป็นเอกสารสำคัญที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่สร้างขึ้นระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่า ให้สิทธิผู้เช่าหรือสิทธิการใช้ที่ดินตามที่กำหนดในสัญญา ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และหากผู้เช่าฝ่าฝืนสัญญาที่กำหนดไว้ในสัญญาผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าที่ดินได้ เรียกค่าเสียหายหรือฟ้องผู้เช่าได้อย่างถูกกฎหมาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาเช่าที่ดินฉบับย่อDOC(WORD) ดาวน์โหลดสัญญาเช่าที่ดินแบบย่อ.DOC ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาเช่าที่ดินฉบับย่อ.PDF ดาวน์โหลดสัญญาเช่าที่ดินแบบย่อ.PDF เขียนแบบฟอร์มสัญญาเช่าที่ดินที่กระชับ รูปแบบสัญญาเช่าที่ดินฉบับย่อเพื่อความกระชับต้องระบุองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้ กรอกแบบฟอร์มสัญญาเช่าที่ดินแบบกระชับได้ที่ไหน ปี เดือน และวันของสัญญา ชื่อและข้อมูลของคู่สัญญา รายละเอียดที่ดิน ระยะเวลาการเช่า เช่า…

อัปเดต 2024: สัญญาจะซื้อจะขาย คืออะไร ใช้เพื่อ มีตัวอย่าง WORD(DOC) และ PDF ฟรี

เรามาทำความเข้าใจข้อตกลงการซื้อและการขายกันก่อนว่ามันคืออะไร สัญญาการขาย เป็นรูปแบบสัญญาซื้อขายที่ทั้งสองฝ่ายตกลงผูกพันกัน ณ วันที่ทำสัญญา ทั้งสองฝ่ายตกลงโอนกรรมสิทธิ์หรือดำเนินธุรกรรมทางกฎหมายตามที่ตกลงกัน ณ วันที่ทำสัญญาขาย สัญญาการขายนิยมใช้ในการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน อพาร์ทเมนต์ และที่ดิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีราคาสูง ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อมีเวลาในการดำเนินการสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ สัญญาซื้อขายส่วนประกอบต่างๆ ทำสัญญาการขายที่ไหน? วัน เดือน ปี ที่ผลิตสัญญาการขาย รายละเอียดผู้ขาย รายละเอียดผู้ซื้อ เงื่อนไขโดยละเอียดของสัญญาจะซื้อจะขาย รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ ราคาอสังหาริมทรัพย์ เงินฝาก เงื่อนไขสัญญาการขายระหว่างสองฝ่าย…

อัปเดต 2024: สัญญาจ้างแรงงาน พร้อมไฟล์ WORD(DOC) และ PDF

สัญญาจ้างแรงงาน WORD (DOC) และไฟล์ PDF

อัปเดต 2024: สัญญาจ้างขนส่ง จ้างรถขนส่งสินค้า พร้อมไฟล์ WORD(DOC) และ PDF

ดาวน์โหลด สัญญาการขนส่ง สำหรับผู้ที่ต้องการ แบบฟอร์มสัญญาขนส่งสินค้า ไฟล์ DOC และ PDF มีให้บริการฟรี ส่วนประกอบต่าง ๆ ของสัญญาขนส่ง ทำสัญญาการขนส่งที่ไหน? วันผลิตสัญญาการขนส่ง สัญญานี้ลงนามโดยทั้งสองฝ่าย ข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา ค่าจัดส่ง ลงนามโดยนายจ้าง ผู้ขนส่ง และพยาน ภาพตัวอย่างสัญญาขนส่ง ข้อมูลทั่วไปก่อนดาวน์โหลดสัญญาขนส่ง แก้ไขได้สัญญาการขนส่งซึ่งสามารถทำได้ผ่านโปรแกรม Microsoft Word สามารถปรับปรุงและแก้ไขได้ แบบฟอร์มสัญญาขนส่งสินค้า ตามความจำเป็น…

อัปเดต 2024: สัญญาเช่าคอนโด ภาษาอังกฤษ (Lease Agreement) พร้อมไฟล์ WORD(DOC) , PDF

ดาวน์โหลด สัญญาเช่าอพาร์ทเมนท์เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการ แบบฟอร์มสัญญาเช่าอพาร์ทเมนท์ภาษาอังกฤษ ไฟล์ DOC และ PDF มีให้บริการฟรี ส่วนประกอบของสัญญาเช่าอพาร์ทเมนท์เป็นภาษาอังกฤษ ทำสัญญาเช่าอพาร์ทเมนท์เป็นภาษาอังกฤษที่ไหน? วันผลิตสัญญาเช่าอพาร์ทเมนท์เป็นภาษาอังกฤษ สัญญานี้ลงนามโดยทั้งสองฝ่าย ข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา ค่าเช่าอพาร์ทเมนท์, เงินมัดจำ ลงชื่อผู้เช่า ผู้ให้เช่า และพยาน ข้อมูลทั่วไปก่อนดาวน์โหลดสัญญาเช่าอพาร์ทเมนท์ฉบับภาษาอังกฤษ แก้ไขได้สัญญาเช่าอพาร์ทเมนท์เป็นภาษาอังกฤษซึ่งสามารถทำได้ผ่านโปรแกรม Microsoft Word สามารถปรับปรุงและแก้ไขได้ แบบฟอร์มสัญญาเช่าอพาร์ทเมนท์ภาษาอังกฤษ ตามความจำเป็น ไฟล์ PDF…

อัปเดต 2024: สัญญาเช่าบ้าน ภาษาอังกฤษ (LEASE AGREEMENT) พร้อมไฟล์ WORD(DOC) , PDF

ดาวน์โหลด สัญญาเช่าบ้านเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการ สัญญาเช่าบ้านรูปแบบภาษาอังกฤษ มีตัวอย่างไฟล์ DOC และ PDF ฟรี ส่วนประกอบของสัญญาเช่าบ้านเป็นภาษาอังกฤษ ทำสัญญาเช่าบ้านเป็นภาษาอังกฤษที่ไหน? วันผลิตสัญญาเช่าบ้านเป็นภาษาอังกฤษ สัญญานี้ลงนามระหว่างใคร? ข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา เงินมัดจำค่าเช่า ลงชื่อผู้เช่า ผู้ให้เช่า และพยาน ข้อมูลทั่วไปก่อนดาวน์โหลดสัญญาเช่าบ้านเป็นภาษาอังกฤษ แก้ไขได้สัญญาเช่าบ้านเป็นภาษาอังกฤษซึ่งสามารถทำได้ผ่านโปรแกรม Microsoft Word สามารถปรับปรุงและแก้ไขได้ สัญญาเช่าบ้านรูปแบบภาษาอังกฤษ ตามความจำเป็น คุณสามารถเปิดและอ่านไฟล์ PDF สัญญาเช่าเวอร์ชันภาษาอังกฤษได้ใน…

อัปเดต 2024: สัญญากู้ยืมเงิน พร้อมดาวน์โหลด ไฟล์ WORD(DOC) และ PDF

ดาวน์โหลด สัญญาเงินกู้ สำหรับผู้ที่ต้องการ แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ มีตัวอย่างไฟล์ DOC และ PDF ฟรี มาทำความเข้าใจสัญญาเงินกู้กันก่อนว่าคืออะไร? สัญญาเงินกู้ เป็นสัญญาประเภทหนึ่งเพราะกฎหมายกำหนดให้เมื่อกู้ยืมตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ต้องมีหลักฐานการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ในสัญญาเงินกู้จะต้องมีข้อความระบุจำนวนเงินที่กู้ยืม ครบกำหนดชำระเงินเมื่อใดและต้องลงนามโดยผู้ยืมและผู้ให้กู้หรือไม่? สัญญาเงินกู้จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: ทำสัญญาเงินกู้ที่ไหน วัน เดือน ปี ที่ผลิตสัญญาเงินกู้ สัญญานี้ลงนามระหว่างใคร? รายละเอียดผู้ให้กู้และผู้ยืม เช่น ชื่อ ที่อยู่…

อัปเดต 2024: สัญญาร่วมทุน มีตัวอย่าง ไฟล์ WORD(DOC) และ PDF

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาร่วมทุน สำหรับผู้ที่ต้องการสัญญาร่วมทุน มีตัวอย่างไฟล์ DOC และ PDF สัญญาร่วมทุนจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: สัญญาร่วมทุนได้ลงนามแล้ว วันที่ลงนามในสัญญาร่วมทุน ข้อมูลผู้ร่วมทุน: ชื่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ วัตถุประสงค์ ลงทุน การแบ่งปันผลกำไรและขาดทุน จัดการ การดำเนินธุรกิจ การเลิกหุ้นส่วน การละเมิดสัญญา ความสนใจ การแจ้งเตือนความต้องการ ลงนามโดยคู่ที่ 1, คู่ที่ 2 และพยาน ดาวน์โหลดสัญญาร่วมทุน…

อัปเดต 2024: สัญญาข้อตกลงร่วมกัน พร้อมตัวอย่าง ไฟล์ DOC(WORD) และ PDF

ดาวน์โหลดข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตามรูปแบบสัญญา สำหรับผู้ที่ต้องการสัญญาข้อตกลงร่วมกัน มีตัวอย่างไฟล์ DOC และ PDF สัญญาจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: สัญญาเขียนไว้ที่ไหน? วันที่สัญญา ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมในข้อตกลงร่วม รายละเอียดข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา ลงนามโดยผู้ให้สัญญา คู่สัญญา และพยาน ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญา DOC (WORD) ดาวน์โหลดข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่าย.doc ดาวน์โหลดข้อตกลงร่วม PDF ดาวน์โหลดสัญญาข้อตกลงร่วม.pdf ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงร่วม สัญญาข้อตกลงร่วมกัน หมายถึงเอกสารทางกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่าย หรือข้อตกลงร่วมกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างกันสามารถจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันได้ เช่น สัญญาขาย สัญญาเช่า…

อัปเดต 2024: สัญญาวางเงินมัดจำ พร้อมตัวอย่าง ไฟล์ WORD(DOC) และ PDF

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาการฝากเงิน สำหรับผู้ที่ต้องการสัญญาการฝากเงิน บ้าน อพาร์ทเมนต์ ที่ดิน อาคารพาณิชย์ ให้เช่า มีตัวอย่างไฟล์ DOC และ PDF สัญญาการฝากเงินจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: สัญญานี้ลงนามเมื่อ วันผลิตสัญญาการฝากเงิน สัญญานี้ลงนามโดยทั้งสองฝ่าย เงื่อนไขของสัญญานี้ ลงนามโดยผู้เช่า ผู้ให้เช่า และพยาน ดาวน์โหลดสัญญาการฝากเงิน WORD (DOC) ดาวน์โหลดสัญญาการฝากเงิน.doc ดาวน์โหลดสัญญาการฝากเงิน PDF ดาวน์โหลดสัญญาการฝากเงิน.pdf นั่นเป็นเพียงข้อมูลและตัวอย่างสัญญาการฝากเงินใครต้องการแบบฟอร์มสัญญาการฝากเงิน คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ตามความสะดวกของคุณ…

อัปเดต 2024: สัญญาจ้างพนักงาน มีตัวอย่าง ไฟล์ WORD(.DOC) และ PDF

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงาน สำหรับผู้ที่ต้องการสัญญาจ้างพนักงาน สำหรับบริษัทที่ต้องการเซ็นสัญญากับผู้สมัครงาน เรามีไฟล์ตัวอย่าง .DOC และ .PDF สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน ทำความเข้าใจกับสัญญาจ้างพนักงาน สัญญาจ้างพนักงาน หมายถึงเอกสารทางกฎหมายของข้อตกลงที่ลงนามระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกัน สัญญาจ้างแรงงานถือเป็นเอกสารสำคัญที่มีผลผูกพันทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนเงื่อนไขสัญญาอีกฝ่ายอาจถูกฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย สัญญาพนักงานทั่วไปจะระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้: ชื่อและที่อยู่ของนายจ้างและลูกจ้าง ตำแหน่งงาน ความรับผิดชอบ อัตราค่าจ้าง ระยะเวลาการจ้างงาน ลาหยุดประจำปี สิทธิประโยชน์อื่นๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ประเภทของสัญญาจ้างพนักงาน สัญญาจ้างพนักงานสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก: สัญญาจ้างแรงงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์…

ค้นพบ: พร้อมเปิดตัวพญานาค มังกร ที่ 1 ในใต้หล้า ไหว้แล้วรวย  รับปีมังกร 

29 มกราคม 2567 16:16 น สยามออนไลน์ พื้นที่ อุทยานนาควัต อุบลราชธานี เตรียมเปิดตัวพญานาคตัวแรกของโลกเพื่ออวยพรโชคลาภ โชคดี และต้อนรับปีมังกร ผศ.พรพรรณ ผศ.ดร.เลิศจันทร์รังกูล หรือ อ.เติ้ลตะวัน เศรษฐีหมอดูและเจ้าของสวนนาคาวัฒน์ ตำบลหนองบ่อ จ.อุบลราชธานี ได้สร้างรูปปั้นมังกรจักรพรรดิ์นาคธิบดี สูง 4 เมตร ยาว 15 เมตร เพื่อถวายแก่ประเทศไทย นักท่องเที่ยวชาวจีน….

ค้นพบ: ทะเลเดือด! “ญาญ่า อุรัสยา” นุ่งบิกินีตัวจิ๋ว อวดหุ่นสับ นอนท้าแดด

29 มกราคม 2567 16:21 น สยามออนไลน์ ความบันเทิง มาทำทะเลให้ร้อนกันเถอะ สำหรับนางเอกซุปตาร์ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” ที่เพิ่งลงภาพ อวดหุ่นเซ็กซี่ในชุดบิกินี่สีขาวตัวเล็กแล้วนอนอาบแสงแดดสวย ๆ บอกเลยว่างานนี้แฟน ๆ ให้ความสนใจและชื่นชอบอย่างต่อเนื่อง ทะเลเดือด ญาญ่า โชว์หุ่นของคุณ.

ค้นพบ: ฮือฮา! ช็อตหยุดโลก “ลิซ่า BLACKPINK” ประกบคู่ “ริฮานน่า”

29 มกราคม 2567 16:34 น สยามออนไลน์ ความบันเทิง โลกโซเชียลตะลึงเมื่อ “ลิซ่า-ลลิษา มโนบาล” หรือ “ลิซ่า แบล็คพิงค์” ปล่อยภาพสุดสวยของตัวเองโพสท่าร่วมกับศิลปินระดับโลก “ริฮานน่า” หลังจากแสดงในคอนเสิร์ตการกุศล “Gala des Pièces Jaunes” ที่จัดขึ้นที่ AccorHotels ในประเทศฝรั่งเศส… ในงานนี้ บรรดาแฟนๆ จากทั่วโลกต่างกรีดร้อง ชื่นชอบ และแห่กันไปเพื่อแบ่งปันช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์นี้ด้วยกัน…

เนื้อเพลง: สุดยอด – ซูซู

เนื้อเพลง สุดยอด – ซูซู สุดยอด – ซูซู เพลง : สุดยอดศิลปิน : ซูซู พ่อส่งเงินสามพัน ให้ฉันเรียนราม ได้อีกสักสามพัน ฉันคงบ่ายบ๊าย จะไปซื้อกางเกงยีนส์ ลีวายมาใส่ ก็เราเป็นเด็กใต้ ลีวายอย่างเดียว .อยากจะโชว์ถึงหิวโซ เด็กใต้ไม่หวั่น ตกตัวละหลายพัน กัดฟันซื้อมา ให้เด็กเทพเหลียวมอง และต้องรู้ว่า เด็กใต้ไม่ธรรมดา แต่สุดยอด…

เนื้อเพลง: จักรวาลสัมพันธ์กันอยู่ – Phumin

เพลง : จักรวาลสัมพันธ์กันอยู่ศิลปิน : Phumin ความรักฉันไม่ต่างจากดาวพลูโต ที่ลอยโผ ออกไปไกลแสนไกล โดยไม่รู้เลยว่าวันไหน ที่จะลอยไปลับตา ยังโคจรในจักรวาล แต่ไร้ซึ่งการมองเห็นค่า ปราถนาให้สุริยามองมาที่ฉัน มันผิดกับเธอที่เปรียบดั่งดวงอาทิตย์ มีชีวิตและแสงงดงามในตัว หมู่ดาวเคราะห์โคจรมากมายพันพัว จะให้ตัวฉันไปแข่งกับใคร ไม่ดีกว่า ขอหมุนรอบตัวเธอ อยู่ไกลๆ แบบนี้ดีแล้ว แล้วสักวันตัวฉันจะไป ไกลห่างเธอ เราอาจจะเจอ กันได้แค่ในความฝัน ถ้าถึงวันนั้นจริงๆ มันคงจะไม่สำคัญ ดาวเคราะห์นับพัน…

ค้นพบ: แซ่บทะลุเฟรม! “ดีเจต้นหอม” สวมเดรสเปิดหลัง อวดเต้าล้นทะลัก

23 มกราคม 2567 16:28 น สยามออนไลน์ ความบันเทิง ไม่มีเวลาพักผ่อนเลยจริงๆ เพื่อความแซ่บของ “ดีเจ ต้นหอม ศกุนตลา เธียรไพโรจน์” ที่โผบินทะลุฟ้า เจอปัญหา เปลี่ยนหน้าใหม่จนสมบูรณ์แบบ ล่าสุดเขาโพสต์อีกภาพในชุดเดรสสีดำเปลือยโชว์ความร้อนแรงและหน้าอกใหญ่ของเขา กรณีนี้บอกได้เลยว่าเด็กชายคงจ้องมองอย่างตั้งใจอย่างแน่นอน ดีเจ ตงหง เผ็ดทะลุกรอบ แสดงหน้าอกของคุณ

ค้นพบ: “แนน” ภรรยา “ดีเจโก” ละทางโลกลาปลงผมบวชชี

23 มกราคม 2567 17:13 น สยามออนไลน์ ความบันเทิง ชาวเน็ตร่วมไว้อาลัย “แนน รดาชา” ภรรยานักจัดรายการวิทยุชื่อดัง ดีเจโก้ ตริน ถึงแก่กรรม โพสต์คำร้องขอลาเพื่อรับการนัดหมายผ่านโพสต์ Instagram ส่วนตัวของคุณ โดยข้อความที่กำหนดว่า “ข้าพเจ้าจะลาออกจากงานบวชเป็นภิกษุณีในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 ไม่ว่าข้าพเจ้าจะกระทำบาปใดๆ ทางกาย วาจา ใจ ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่สำคัญว่าท่านจะไม่ทำ”…